School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams - Dosbarth Jac Do

Dosbarth Jac Do
 

Croeso i ddosbarth Miss A Williams!

Croeso i’n dosbarth. Mae yna 29 o  blant Derbyn yn ein dosbarth ni - 13 o ferched ac 16 o fechgyn. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal creu marciau a'n sgiliau creadigol yn yr ardal chwarae rol!

Mae Miss Davies Rees a Miss Watson yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Gallwch hefyd ddod â’ch ffeil i’r ysgol pob dydd a’r llyfrau llyfrgell / darllen ar ddydd Mercher. 

Ein thema y tymor yma yw “Archarwyr”. Rydym wedi mwynhau darllen straeon swpertaten ac yn ceisio curo's bysen fach drwg!

 

Welcome to Miss A Williams’ class!

Welcome to our class. There are 29 Reception children in our class – 13 girls and 16 boys. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the mark making area and our teamwork skills in the construction area!

Miss Davies and Miss Watson also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Thursday so it’s important we remember to bring our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday. Could you also please bring in your school file everyday and reading / library books every Wednesday. 

Our theme for the term is “Superheroes”. We have enjoyed reading the 'Supertato' books and trying to beat the evil pea!

Bore Technoleg / Technology Morning

Dawnsio Gwerin

Still image for this video
Top