School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams - Dosbarth Jac Do

Dosbarth Jac Do
 

Croeso i ddosbarth Miss A Williams!

Croeso i’n dosbarth. Mae yna 29 o  blant Derbyn yn ein dosbarth ni - 16 o ferched ac 13 o fechgyn. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal creu marciau a sgiliau cyd-weithio yn yr ardal adeiladu!

Mae Mrs Rees, Miss Watson a Mrs Phillips yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Mawrth felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Gallwch hefyd ddod â’ch ffeil i’r ysgol pob dydd a’r llyfrau llyfrgell / darllen ar ddydd Mercher. 

Ein thema y tymor yma yw “Y Gryffalo”. 

 

Welcome to Miss A Williams’ class!

Welcome to our class. There are 29 Reception children in our class – 16 girls and 13 boys. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the mark making area and our teamwork skills in the construction area!

Mrs Rees, Miss Watson and Mrs Phillips also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Tuesday so it’s important we remember to bring our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday. Could you also please bring in your school file everyday and reading / library books every Wednesday. 

Our theme for the term is “The Gruffalo”.

Dyma ni yn creu sleim yn ystod Wythnos Wyddoniaeth / Here we are making our own slime during Science Week!

Hwyl yn y Derbyn! Fun in Reception!

Yn ymarfer ein sgiliau TGCh / Practising our ICT skills

Hwyl yn gwneud ymarfer corff/ fun during PE!

Bore Technoleg / Technology Morning

Dawnsio Gwerin

Still image for this video

Gwybodaeth Mathemateg/Mathematics Information

Fideo's ar gyfer ein sioe Nadolig 2017/Video's for the Christmas show 2017

Tedi Tedi

Brysiwch at ei breseb

Brysia asyn bychan

Bondiau 10

Chwarae yn yr eira

Brysiwch lawr y grisiau

Clychau santa clos

Ffatri Sion Corn

Diwali

Seren seren seren wen

Ser y nos yn gwenu

Haleliwia

Gwylio mae'r bugeiliaid

Siopa Siopa

Tri gwr doeth

FROZEN | Let It Go Sing-along | Official Disney UK

Sing-along with Idina Menzel in this full sequence from Disney's Frozen. Subscribe to Disney UK: http://bit.ly/subscribe-to-disney Follow us on Twitter: https://twitter.com/Disney_UK Like our official Facebook page: https://www.facebook.com/DisneyUK Walt Disney Animation Studios, the studio behind "Tangled" and "Wreck-It Ralph," presents "Frozen," a stunning big-screen comedy adventure.

Top