School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams - Dosbarth Jac Do

Dosbarth Jac Do
 

Croeso i ddosbarth Miss A Williams!

Croeso i’n dosbarth. Mae yna 27 o  blant Derbyn yn ein dosbarth ni - 16 o ferched ac 11 o fechgyn. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal creu marciau a'n sgiliau cydweithio yn yr ardal adeiladu!

Mae Miss James a Miss Falloon yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Gallwch hefyd ddod â’ch ffeil i’r ysgol pob dydd a’r llyfrau llyfrgell / darllen ar ddydd Mercher. 

Ein thema y tymor yma yw “Ein Byd Bendigedig”. Rydym yn barod wedi rhannu syniadau o beth hoffen ni wneud gyda Miss Williams ac yn edrych ymlaen at gwblhau gweithgareddau hwylus! 

 

Welcome to Miss A Williams’ class!

Welcome to our class. There are 27 Reception children in our class – 16 girls and 11 boys. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the mark making area and our teamwork skills in the construction area!

Miss James and Miss Falloon also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Thursday so it’s important we remember to bring our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday. Could you also please bring in your school file everyday and reading / library books every Wednesday. 

Our theme for the term is “Our Wonderful World”. We have already shared our interesting ideas with Miss Williams and we are really looking forward to completing fun activities! 

Diwrnod olaf Tymor y Gwanwyn / Last day of the Spring Term ๐Ÿ’•๐ŸŒธ

Creu cacennauโ€™r Pasg / Making Easter cakes ๐Ÿซ๐Ÿฅ

Blasu ffrwythau a llysiau (Doedden nhw ddim yn hoffiโ€™r leim!) Tasting fruit and vegetables (I donโ€™t think they were fans of the limes!) ๐Ÿ‰๐Ÿ“๐Ÿ…๐Ÿฅ‘๐Ÿฅฆ

Arbrawf Gwyddoniaeth ๐Ÿงช Science Experiment ๐Ÿงช

Amser Nadolig โ›„๏ธ๐ŸŽ…๐Ÿป / Christmas time โ›„๏ธ๐ŸŽ…๐Ÿป

Plant mewn angen / Children in need ๐Ÿ’›๐Ÿป

Jac Do โค๏ธ

Ein diod hudol / Our magic potions ๐Ÿต๐Ÿ”ฎ๐Ÿงช

Tymor yr Hydref / Autumn Term ๐Ÿ‚๐Ÿ”ฎ

Ysgol y goedwig / Forest school ๐ŸŒณ๐Ÿ‚๐ŸŒผ

Ffeindio llythrennau a geiriau Tric a Chlic yn crochan y wrach / Finding Tric a Chlic letters and words in the witches cauldron ๐Ÿง™๐Ÿผโ€โ™€๏ธ๐Ÿ”ฎ

Hwyl a sbri ๐Ÿฅณ

Dysgu siapiau 2D / Learning 2D shapes ๐ŸŸฃ๐ŸŸฉ๐Ÿ”บ

Tymor cyntaf yn y Derbyn ๐Ÿฅณ Our first term in Reception ๐Ÿฅณ

Bore Technoleg / Technology Morning

Dawnsio Gwerin

Still image for this video
Top