School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Williams - Dosbarth Jac Do

Dosbarth Jac Do
 

Croeso i ddosbarth Miss A Williams!

Croeso i’n dosbarth. Mae yna 28 o  blant Derbyn yn ein dosbarth ni - 20 o ferched ac 8 o fechgyn. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal creu marciau a'n sgiliau cydweithio yn yr ardal adeiladu!

Mae Miss MgGregor a Miss Falloon yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Iau felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio gwisgo ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. Gallwch hefyd ddod â’ch ffeil i’r ysgol pob dydd a’r llyfrau llyfrgell / darllen ar ddydd Mercher. 

Ein thema y tymor yma yw “Dyma Fi”. Rydym yn barod wedi rhannu syniadau o beth hoffen ni wneud gyda Miss Williams ac yn edrych ymlaen at gwblhau gweithgareddau hwylus! 

 

Welcome to Miss A Williams’ class!

Welcome to our class. There are 28 Reception children in our class – 20 girls and 8 boys. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the mark making area and our teamwork skills in the construction area!

Miss MgGregor and Miss Falloon also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Thursday so it’s important we remember to wear our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday. Could you also please bring in your school file everyday and reading / library books every Wednesday. 

Our theme for the term is “Dyma Fi" (This is Me). We have already shared our interesting ideas with Miss Williams and we are really looking forward to completing fun activities! 

Ein disgybl yr wythnos a chymro yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week ๐ŸŒŸ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ 15/10/2021

Gweithgareddau hwylus yn yr ardaloedd ar รดl darllen โ€˜Wsh ar y Brwshโ€™ ๐Ÿงน Fun activities in our classroom areas after reading โ€˜Room on the Broomโ€™ ๐Ÿงน

Edrychwch ar ein hetiau gwrachod! ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™€๏ธ Look at our witches hats! ๐Ÿง™๐Ÿปโ€โ™€๏ธ #DysgwyrCreadigol #CreativeLearners

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week ๐ŸŒŸ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ 08/10/2021

Amser cinio yn neuadd ๐Ÿฝ Dinner time in the school hall ๐Ÿฝ

Hwyl a sbri ๐Ÿฅณ fun times ๐Ÿฅณ

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week ๐ŸŒŸ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ 01/10/2021

Does dim swn gwell na phlant yn chwerthin yn y dosbarth! Parti yn nosbarth Jac Do i ddathlu wythnos wych a phenblwyddi arbennig ๐Ÿฅณ๐ŸŽผ๐ŸŽ‚ Thereโ€™s no better sound than laughter in the classroom! Jac Do Classโ€™ party today to celebrate another amazing week and two special birthdays ๐Ÿฅณ๐ŸŽผ๐ŸŽ‚

Still image for this video

Maeโ€™r wythnosau yn hedfan! Ein pedwerydd wythnos yn y Derbyn โ˜บ๏ธ The weeks are flying by! Our fourth week in Reception โ˜บ๏ธ

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week ๐ŸŒŸ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ 24/9/2021

Hwyl yn Ysgol y Goedwig ๐ŸŒณ Fun in our Forest School ๐ŸŒณ

Cosmig Ioga heddiw yn ystod ymarfer corff / Cosmic Yoga today in our PE lesson ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™€๏ธ๐Ÿง˜๐Ÿปโ€โ™‚๏ธ

Ein hoff ran oโ€™r dydd ๐Ÿฅช๐ŸŽ / Our favourite time of the day ๐Ÿฅช๐ŸŽ

Ffurfio llythrennau yn y tywod / Forming letters in the sand โœ๏ธ

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week ๐ŸŒŸ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ 17/9/21

Dyma ni gydag ein hoff bethau / Here we are with our favourite things ๐ŸŒŸ

Ffurfio llythrennau yn yr ewyn siafio / Forming letters in the shaving foam ๐Ÿงผ

Wythnos gyntaf yn nosbarth Jac Do / Our first week in Jac Do Class ๐Ÿ“š

Athrawon dosbarth Jac Do / Jac Do class teachers ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿผโ€๐Ÿซโœ๏ธ๐Ÿ“š

Bore Technoleg / Technology Morning

Dawnsio Gwerin

Still image for this video
Top