Menu
Home Page

Miss Rees

Dosbarth Mrs Barwick - Croeso i'n dosbarth.
Mae 30 ohonom yn ein dosbarth eleni ac rydym yn edrych ymlaen at wneud ffrindiau newydd a dysgu llawer o bethau diddorol! Rydym yn lwcus iawn i gael llawer o bobol i’n helpu yn y dosbarth. Rydym yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda Miss Richards tu mewn a’r tu allan i’r dosbarth. Pob tymor rydym yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau diddorol i ddysgu am ein thema arbennig. Ein thema'r tymor yma yw ‘Dathlu'. Yn y dosbarth rydym yn mwynhau gweithio ar ein bwrdd gwyn rhyngweithiol, actio yn y cornel chwarae rôl ac ar Ddydd Mawrth rydym yn cadw'n heini yn ein gwers ymarfer corff. Dewch yn ol i'r dudalen dosbarth yn ystod y flwyddyn i weld lluniau o weithgareddau'r dosbarth!

 

Our Class Teacher is Mrs Barwick
Welcome to our class. There are 30 children in our class this year and we’re looking forward to making new friends and learning lots of interesting new things! We’re very lucky to have lots of people to help us in our class. We enjoy working with Miss Richards both in class and outdoors. Every term we enjoy a variety of activities that help us learn about our theme. Our theme this term is 'Celebrating'. In class we enjoy working on our interactive whiteboard, acting in the role-play corner and keeping fit in our PE lesson every Thursday! Please come back to our class page during the year to see photographs of class activities!

Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1!

Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 1
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 2
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 3
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 4
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 5
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 6
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 7
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 8
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 9
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 10
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 11
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 12
Hwyl a sbri ym Mlwyddyn 1! 13

Dysu ym Mlwyddyn1!

Dysu ym Mlwyddyn1! 1
Dysu ym Mlwyddyn1! 2
Dysu ym Mlwyddyn1! 3
Dysu ym Mlwyddyn1! 4
Dysu ym Mlwyddyn1! 5
Dysu ym Mlwyddyn1! 6
Dysu ym Mlwyddyn1! 7
Dysu ym Mlwyddyn1! 8
Dysu ym Mlwyddyn1! 9
Dysu ym Mlwyddyn1! 10
Dysu ym Mlwyddyn1! 11
Dysu ym Mlwyddyn1! 12
Dysu ym Mlwyddyn1! 13
Dysu ym Mlwyddyn1! 14
Dysu ym Mlwyddyn1! 15
Dysu ym Mlwyddyn1! 16
Dysu ym Mlwyddyn1! 17
Top