Menu
Home Page

Miss Owen

Croeso i ddosbarth Miss Owen 2019-20

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 6 Miss Owen. Mae 29 disgybl bywiog a chyfeillgar yn ein dosbarth eleni, a rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arbennig gyda’n gilydd. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen. Yn ystod yr wythnos, rydym yn cael ystod o wersi mathemateg, iaith, thema, TGCh ac ymarfer corff gyda help Miss Owen a Mrs Rees wrth ein gwaith. 

 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Iau i Flwyddyn 6. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid yn ystod a prynhawniau neu yn ystod gweithgareddau darllen grwp yn y llyfrgell, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Iau ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mawrth canlynol.

Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ddarllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.

 

Welcome to Miss Owen's class 2019-20

Welcome to Miss Owen’s Year 6 class page. There are 29 lively and friendly pupils sharing the class this year, and we’re looking forward to a brilliant year together. Every morning we enjoy reading activities. Our range of lessons include mathematics, language, themed lessons, ICT and physical education with help from Miss Owen and Mrs Rees throughout the week.

 

Physical Education is held on Thursday afternoons for Year 6. Reading books are changed during the afternoons or during group reading activities in the library, therefore it is very important for us to bring our reading files with us every day. Homework will be distributed on Thursday and to be returned the following Tuesday.

 

It is important for our parents to support us in any way during this important year. You can do this by reading both in English and in Welsh at home, always remembering to sign the reading record. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

National Welsh Reading Test Example Resources

Year 5 English lesson - News Broadcast!

Still image for this video

IMG_4352.mov

Still image for this video

IMG_4354.mov

Still image for this video

Gwaith ar y Sgerbwd/ Work on the skeleton

Gwaith ar y Sgerbwd/ Work on the skeleton 1
Gwaith ar y Sgerbwd/ Work on the skeleton 2
Gwaith ar y Sgerbwd/ Work on the skeleton 3

🎉

🎉 1

Gwaith Cartref Arbennig/ Brilliant Homework! 😀

Gwaith Cartref Arbennig/ Brilliant Homework! 😀 1
Gwaith Cartref Arbennig/ Brilliant Homework! 😀 2

Pob lwc yn dy ysgol newydd Ella/ Good luck in your new school Ella 😀

Pob lwc yn dy ysgol newydd Ella/ Good luck in your new school Ella 😀 1
Pob lwc yn dy ysgol newydd Ella/ Good luck in your new school Ella 😀 2

Parti gadael Ella/ Ella's leaving party 🎉

Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline!

Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline! 1
Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline! 2
Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline! 3
Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline! 4
Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline! 5
Trefnu Llinell Amser Cymru/ Arranging the History of Wales timeline! 6

Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot!

Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot! 1
Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot! 2
Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot! 3
Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot! 4
Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot! 5
Creu Kahoot Mathemateg / Creating a Maths Kahoot! 6

Sesiwn Hoci'r Urdd/ Urdd Hockey Session

Gwyddoniaeth - Y Corff/ Science - The Human Body

Swyddogion TGCh/ IT Leaders

Swyddogion TGCh/ IT Leaders 1

Cyngor Echo/ Echo Council

Cyngor Echo/ Echo Council 1

Cyngor Ysgol/ School Council

Cyngor Ysgol/ School Council 1

Dathlu! Celebrating!

Dathlu! Celebrating! 1
Dathlu! Celebrating! 2
Dathlu! Celebrating! 3

Prosiect Smŵddi/ Smoothie Project 🍊🍎🍏🍉🍇🍓

Sesiwn Mindfulness/ Mindfulness Session

Sesiwn Mindfulness/ Mindfulness Session 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Gadael y pili-palas i fynd/ Letting the butterflies free 🌸

Still image for this video

Celf gyda Mrs Phillips/ Art with Mrs Phillips

Celf gyda Mrs Phillips/ Art with Mrs Phillips 1
Celf gyda Mrs Phillips/ Art with Mrs Phillips 2
Celf gyda Mrs Phillips/ Art with Mrs Phillips 3

Diogelwch ar y wê/ Internet safety

Diogelwch ar y wê/ Internet safety 1

Edrych am Gynefinoedd/ Looking for Habitats

Edrych am Gynefinoedd/ Looking for Habitats 1
Edrych am Gynefinoedd/ Looking for Habitats 2
Edrych am Gynefinoedd/ Looking for Habitats 3
Edrych am Gynefinoedd/ Looking for Habitats 4

Sgwrs Mandarin/ Mandarin Conversation

Still image for this video

Gwersi Mandarin/ Mandarin lessons!

Gwersi Mandarin/ Mandarin lessons! 1
Gwersi Mandarin/ Mandarin lessons! 2
Gwersi Mandarin/ Mandarin lessons! 3

Ffeil ffeithiau ar gyfer gwers Seland Newydd/ Fact file for the New Zealand lesson

Dysgu Cymraeg! Learning Welsh!

Still image for this video

Plant Sbaen eisiau dangos i Ysgol Gymraeg Caerffili sut mae nhw'n cyfri/ The Spanish children wanted to show Ysgol Gymraeg Caerffili how they count in English

Still image for this video

Cyngerdd croeso Sbaen/ Welcoming concert in Spain

Still image for this video

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week

Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week 1
Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week 2
Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week 3
Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week 4
Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week 5
Wythnos Ymwybyddiaeth Awtistiaeth/ Autism Awareness Week 6

Cystadleuwyr Eisteddfod o ddosbarth Miss Owen/ Urdd Eisteddfod competitors from Miss Owen's class!

Cystadleuwyr Eisteddfod o ddosbarth Miss Owen/ Urdd Eisteddfod competitors from Miss Owen's class! 1
Cystadleuwyr Eisteddfod o ddosbarth Miss Owen/ Urdd Eisteddfod competitors from Miss Owen's class! 2
Cystadleuwyr Eisteddfod o ddosbarth Miss Owen/ Urdd Eisteddfod competitors from Miss Owen's class! 3
Cystadleuwyr Eisteddfod o ddosbarth Miss Owen/ Urdd Eisteddfod competitors from Miss Owen's class! 4

Hwyl yn gwneud arbrawf! Fun doing an experiment!

Still image for this video

Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment

Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment 1
Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment 2
Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment 3
Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment 4
Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment 5
Arbrawf Wyddoniaeth / Science Experiment 6

TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game

TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 1
TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 2
TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 3
TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 4
TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 5
TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 6
TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 7
TASC - creu gêm wyddonol / Group work to create a science game 8

Branwen trwy gerddoriaeth / Branwen through music

Still image for this video

Ein Trailer ar gyfer ein gwersi cerddoriaeth/ Our trailer that we created for our music lessons

Still image for this video

Ein Trip Ysgol/ Our School Trip

Still image for this video

Diwrnod Pudsey Plant mewn Angen!

Diwrnod Pudsey Plant mewn Angen! 1

Creu/ Creating Anderson WW2 Shelters

Creu/ Creating Anderson WW2 Shelters 1
Creu/ Creating Anderson WW2 Shelters 2
Creu/ Creating Anderson WW2 Shelters 3
Creu/ Creating Anderson WW2 Shelters 4
Creu/ Creating Anderson WW2 Shelters 5

Mesur yn ein gwersi Ymarfer Corff/ Measuring in our Sports Lessons

Mesur yn ein gwersi Ymarfer Corff/ Measuring in our Sports Lessons 1
Mesur yn ein gwersi Ymarfer Corff/ Measuring in our Sports Lessons 2
Mesur yn ein gwersi Ymarfer Corff/ Measuring in our Sports Lessons 3
Mesur yn ein gwersi Ymarfer Corff/ Measuring in our Sports Lessons 4
Mesur yn ein gwersi Ymarfer Corff/ Measuring in our Sports Lessons 5

Gwersi cerddorieth / Music lessons

Gwasanaeth y Cynhaeaf

Gwasanaeth y Cynhaeaf 1

Rydyn ni wedi bod ar y cerdyn aur dwy waith yr wythnos hon/ we have been on the gold card twice this week 👍🏼

Rydyn ni wedi bod ar y cerdyn aur dwy waith yr wythnos hon/ we have been on the gold card twice this week 👍🏼 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ein Cyngor Ysgol & Cyngor Eco newydd / Our new School Council & Eco Council

Ein Cyngor Ysgol & Cyngor Eco newydd / Our new School Council & Eco Council 1
Ein Cyngor Ysgol & Cyngor Eco newydd / Our new School Council & Eco Council 2

5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀

5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 1
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 2
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 3
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 4
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 5
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 6
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 7
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 8
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 9
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 10
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 11
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 12
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 13
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 14
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 15
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 16
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 17
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 18
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 19
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 20
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 21
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 22
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 23
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 24
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 25
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 26
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 27
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 28
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 29
5 peth am ni'n hunain/ 5 things about ourselves 😀 30

Dathlu Llwyddiant / Celebrating! 🎉

Dathlu Llwyddiant / Celebrating! 🎉 1
Dathlu Llwyddiant / Celebrating! 🎉 2
Dathlu Llwyddiant / Celebrating! 🎉 3

Athletwyr Arbennig unwaith eto/ Our brilliant athletes again!

Athletwyr Arbennig unwaith eto/ Our brilliant athletes again! 1
Athletwyr Arbennig unwaith eto/ Our brilliant athletes again! 2

Llongyfarchiadau athletwyr YGGC/ Congratulations YGGC Athletes

Llongyfarchiadau athletwyr YGGC/ Congratulations YGGC Athletes 1

Rhyddhau y Pili-Pala/ Watching our butterflies go!

Rhyddhau y Pili-Pala/ Watching our butterflies go! 1
Rhyddhau y Pili-Pala/ Watching our butterflies go! 2
Rhyddhau y Pili-Pala/ Watching our butterflies go! 3
Rhyddhau y Pili-Pala/ Watching our butterflies go! 4
Rhyddhau y Pili-Pala/ Watching our butterflies go! 5

Pob Lwc Cymru!!!!!!

Pob Lwc Cymru!!!!!! 1
Pob Lwc Cymru!!!!!! 2

Gweithgareddau Tennis/ Tennis Activities

Dathlu! Celebrating!

Dathlu! Celebrating! 1
Dathlu! Celebrating! 2
Dathlu! Celebrating! 3
Dathlu! Celebrating! 4
Dathlu! Celebrating! 5
Dathlu! Celebrating! 6
Dathlu! Celebrating! 7

Y Dorch Olympaidd/ Olympic Torch Homework Links

Gwaith Cartref Mathemateg 29/04/16

Sialens 100m/ 100m Challenge

Sialens 100m/ 100m Challenge 1
Sialens 100m/ 100m Challenge 2
Sialens 100m/ 100m Challenge 3
Sialens 100m/ 100m Challenge 4
Sialens 100m/ 100m Challenge 5
Sialens 100m/ 100m Challenge 6
Sialens 100m/ 100m Challenge 7
Sialens 100m/ 100m Challenge 8
Sialens 100m/ 100m Challenge 9
Sialens 100m/ 100m Challenge 10
Sialens 100m/ 100m Challenge 11

Gweithgareddau tîm/ Team building

Gweithgareddau tîm/ Team building 1
Gweithgareddau tîm/ Team building 2
Gweithgareddau tîm/ Team building 3
Gweithgareddau tîm/ Team building 4
Gweithgareddau tîm/ Team building 5

Dathlu Llwyddiant a Presenoldeb

Dathlu Llwyddiant a Presenoldeb 1
Dathlu Llwyddiant a Presenoldeb 2

Gwasanaeth CA2 🎉

Gwasanaeth CA2 🎉 1

Parti cyd-adrodd...Dathlu Dydd Gwyl Ddewi 😊

Parti cyd-adrodd...Dathlu Dydd Gwyl Ddewi 😊 1
Parti cyd-adrodd...Dathlu Dydd Gwyl Ddewi 😊 2

Llongyfarchiadau!

Llongyfarchiadau! 1

Croeso i ddosbarth Miss Owen 2015-16!

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 3 Miss Owen. Mae 29 disgybl bywiog a chyfeillgar yn ein dosbarth eleni, a rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arbennig gyda’n gilydd yn ein ysgol newydd. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen ac yn cael cyfle i fynd draw i helpu plant dosbarth meithrin Mrs Barnett. Yn ystod yr wythnos, rydym yn cael ystod o wersi mathemateg, iaith, thema, TGCh ac ymarfer corff gyda help Miss Owen a Mrs Todd wrth ein gwaith. Caiff tystysgrifau class dojo eu rhoi i ni fel gwobr am ennill y nifer mwyaf o bwyntiau yn ystod yr wythnos. 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mercher. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid ar brynhawn dydd Mercher neu fore dydd Iau yn wythnosol, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Gwener ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mawrth canlynol.

Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ymarfer Mathemateg pen gan ganolbwyntio ar dablau 2, 3, 4, 5 a 10 a darllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.

 

Welcome to Miss Owen's class 2015-16!

Welcome to Miss Owen’s Year 3 class page. There are 29 lively and friendly pupils sharing the class this year, and we’re looking forward to a brilliant year together in our new school. Every morning we enjoy reading activities and during the week we help the children in Mrs Barnett's nursery class. Our range of lessons include mathematics, language, themed lessons, ICT and physical education with Miss Owen and Mrs Todd. The children with the most class dojo point are rewarded at the end of each week with Class Dojo certificates.

 

Physical Education is held on Wednesday afternoons. Reading books are changed on Wednesday afternoons or Thursday mornings, therefore it is very important for us to bring our reading files with us every day. Homework will be distributed on Friday and to be returned the following Tuesday.

 

It is important for our parents to support us in any way during this important year. You can do this by practising mental arithmetic by concentrating on the times tables of 2, 3, 4, 5 and 10 and also read in both English and Welsh with us. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.

Trip Dwr Cymru - Gwyddoniaeth!

Gwersi Gwyddoniaeth!

Gwersi Gwyddoniaeth! 1
Gwersi Gwyddoniaeth! 2
Gwersi Gwyddoniaeth! 3
Gwersi Gwyddoniaeth! 4

Ymweliad Sion Corn!

Ymweliad Sion Corn! 1 Cyffro!
Ymweliad Sion Corn! 2 Enillwyr Class Dojo a Sumdog Nadolig!
Picture 1 Dewch i weld y dosbarth...
Picture 2 Dewch i weld y dosbarth...
Picture 3 Dewch i weld y dosbarth...
Picture 4 Dewch i weld y dosbarth...
Top