School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Owen

Croeso i ddosbarth Miss Owen 2021-22

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 5&6 Miss Owen. Mae 29 disgybl bywiog a chyfeillgar yn ein dosbarth eleni, a rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arbennig gyda’n gilydd. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen. Yn ystod yr wythnos, rydym yn cael ystod o wersi rhifedd, llythrennedd, dyniaethau, celfyddydau mynegiannol, gwyddoniaeth a thechnoleg, iechyd a lles ac ymarfer corff gyda help Miss Owen a Mrs Rees wrth ein gwaith. 

 

Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mawrth i Flwyddyn 5 ac ar Ddydd Gwener i Flwyddyn 6. Mi fydd Blwyddyn 5 yn derbyn hyfforddiant meddwlgarwch pob for Dydd Gwener yn ystod hanner tymor cyntaf yr Hydref. Mae’r llyfrau darllen yn cael eu newid pan mae eich plentyn wedi gorffen eu llyfrau, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. Mae disgwyl i'ch plentyn ddarllen a chofnodi pob nos (does dim angen i oedolyn wneud gyda nhw pob tro, rydym yn hybu iddynt fod yn annibynnol) ac mae pwyntiau dojo ar gael ar gyfer y cofnodi. Bydd gwaith cartref yn cael ei ddosbarthu ar ddydd Iau ac i'w ddychwelyd ar y dydd Mawrth canlynol. Mae'n bwysig i’n rhieni gefnogi ni mewn unrhyw ffordd yn ystod y flwyddyn bwysig yma. Gellir gwneud hyn drwy ddarllen llyfrau Cymraeg a Saesneg yn gyson. Dewch yn ôl i dudalen y dosbarth yn ystod y flwyddyn er mwyn gweld lluniau o'r dosbarth.

 

Welcome to Miss Owen's class 2021-22

Welcome to Miss Owen’s Year 5&6 class page. There are 29 lively and friendly pupils sharing the class this year, and we’re looking forward to a brilliant year together. Every morning we enjoy reading activities. Our range of lessons include numeracy, literacy, humanities, expressive arts, science & technology, health and wellbeing and physical education with help from Miss Owen and Mrs Rees throughout the week.

 

Physical Education is held on Tuesday afternoons for Year 5 and every Friday for Year 6. Year 5 will receive mindfulness every Friday morning this term. Reading books are changed when your child has finished their books, therefore it is very important for them to bring their reading files every day. We expect your child to read daily at home and to note what they've read in their reading record (this doesn't always have to be with an adult as they could read and record independently!). Homework will be distributed on Thursday and to be returned the following Tuesday.

 

It is important for you as parents to support us in any way during this important year. You can do this by reading both in English and in Welsh at home. Please come back to the class page during the year to see photographs of the class.

Dysgu o Adref/ Home Learning:

 

Mae eich gwaith dysgu o adref ar Google Classroom. Dyma gwefannau defnyddiol i chi os rydych wedi gorffen eich gwaith ar Google Classroom. 

Your home learning work is on Google Classroom. Here are some useful website for you to use if you finish your work on Google Classroom.

 

https://readtheory.org/ (login through Google username)

https://www.gweiddi.org/

https://www.sumdog.com/

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83

J2E fesul https://hwb.gov.wales/ (use your Hwb login)

 

Codio’r Drôn/ Coding the drone!

Still image for this video

Siop Ffrwythau Bl6 (Year 6 fruit shop), Origami a Garddio (gardening)

Gwers STEM - Reisins mewn diodydd pefriog! STEM lesson!

Disgyblion yr wythnos, Cymro/Cymraes a tystysgrifau codio hyd yn hyn!

Tasg Cyfeillgarwch Blwyddyn 6! Prynhawn Lles!

Hwyl fawr i ti Grace - Pob Lwc!

Cyngor Ysgol, Cyngor Eco, Criw Cymraeg ac Arweinwyr Digidol newydd ein dosbarth!

Ein Dosbarth Newydd!! ☺️

Ysgol y Goedwig/ Forest School

Top