School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Lewis

Dosbarth Miss Lewis
Our Teacher is Miss Lewis

 

Croeso i ddosbarth Miss Lewis. Mae 29 ohonom ni yn y dosbarth.  Mae Miss Skelding, Mrs Ash a Mrs Powell yn gweithio yn y dosbarth gyda ni.  Rydym wedi bod yn astudio ein ardal Leol a Chymru ac wedi darganfod nifer o ffeithiau diddorol!

Mae Ymarfer Corff bob bore Dyddiadur Gwener ac rydym yn newid llyfrau darllen yn wythnosol ar Ddydd Llun.  

 

Welcome to Miss Lewis’s class.  There are 29 of us in the class.  We are very lucky and we have lots of helpers in our class, Miss Skelding, Mrs Ash and Mrs Powell work in our class. We have been learning about our local area and Wales and we have learnt lots of new and interesting facts.  

 

Every Friday morning year 2  have their PE lessons and we change our reading books on Monday’s. 

Wythnos Cyntaf ym Mlwyddyn 2 / First Week in Year 2

Top