Menu
Home Page

Miss Lewis

Croeso i ddosbarth Miss Lewis

 

Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i'n helpu ni i ddysgu e.e. ardal ysgrifennu, mathemateg, creadigol, ymchwilio, chwarae rôl a TGCh.  Rydy ni wir yn hoffi meddwl am sialensau ar gyfer ein ardaloedd yn y dosbarth.

 

Mae Mrs Ash yn helpu Miss Lewis i'n dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.  Byddwn yn dysgu am y byd a'r cyfandiroedd y tymor yma a fyddwn yn dysgu am beth sydd yn digwydd yn pegwn y gogledd a de yn ogystal a dysgu ffeithiau am anifeiliaid yr Arctig a'r Antartig. Mi fyddwn hefyd yn ysgrifennu dyddiadur yn seiliedig ar yr Hugan Fach Goch ag yn gwneud gwaith am cymhariaethau ag idiomau. Yn ogystal a hynny mi fyddwn yn dysgu llawer yn ystod ein gwersi Mathemateg fel amser, arian, adio rhifau i 100 yn ogystal a dysgu sgiliau trwy profiadau bywyd go iawn.

Mae gwers ymarfer corff gyda ni ar ddydd Mawrth. Rhaid i ni gofio ein gwisg! Rydym hefyd yn newid ein llyfrau darllen ar Ddydd Llun.

 

Welcome to Miss Lewis’ class

 

There are 28 children in our class this year .  We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. There are many different areas in our class which help us lea rn i.e. writing, maths, creative, investigation, role play and ICT. We thoroughly enjoy thinking of challenges for our different areas!

 

Mrs Ash help Miss Lewis teach us in the class and in the outside area. We will be learning about the world and the different continents as well as what is happening to our North and South Pole as a result of global warming as well as learning facts about animals from the Arctic and Antartic. We will also be  writing a diary based on the story Little Red Riding Hood and using similes and adjectives in our work. In addition we will be working very hard do develop our Maths skills especially money, time and addition within 100 and developing a number of Mathematical skills through real life experiences! We have a PE lesson every Tuesday. We must remember to bring our kit to school! We also change our reading books on a Monday.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Top