School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Lewis

Croeso i ddosbarth Miss Lewis

 

Mae 29 ohonom ni yn y dosbarth. Mae Miss Skelding, Mrs Ash a Mrs Powell yn helpu yn y dosbarth. 

 

Gwybodaeth Pwysig

Mae ymarfer corff bob Dydd Gwener ac mae disgwyl i bob disgybl i wisgo crys t gwyn a siorts neu trowsus du. Rydym ni yn newid llyfrau darllen bob Dydd Llun ac mae disgwyl i ddod a ffeil i'r ysgol bob dydd. 

 

Y tymor yma rydyn ni yn dysgu am ein ardal leol, rydyn ni am ddysgu ffeithiau diddorol am Gymru yn ogystal a gwybodaeth am ein tref ni. Rydy ni yn hoffi dysgu pethau newydd a mwynhau fod yn actif wrth ddysgu. Eleni, mae'n bwysig i ni cyfrannu at ein dosbarth ag i gael cyfle i fod yn greadigol. 

 

 

Welcome to Miss Lewis’s class

There are 29 of us in the class.  We are very lucky and we have lots of helpers in our class, Miss Skelding, Mrs Ash and Mrs Powell work in our class.

 

Important information

Every Friday morning year 2 have their PE lessons and children are expected to wear a white t-shirt, black shorts or trousers. We change our reading books on a Monday’s and our school file should be brought to school every day.

 

This term we have been learning about our local area and Wales and we have learnt lots of new and interesting facts. We love learning new things and enjoy being active whilst learning. This year it is important for us to contribute to our learning and express ourselves in creative ways.

Gwaith cartref / Homework - 23.09.21

Trip i Sw Arch Noah

Trip Blwyddyn 2 i’r llyfrgell

Gig y Welsh Whispere

Blwyddyn 2 wedi bod yn dysgu sut i gynilo arian

Wythnos Gyddoniaeth - Dysgu am ddannedd

Blwyddyn Newydd dda!

Still image for this video
Blwyddyn 2 wedi dysgu can Blwyddyn newydd dda ar y diwrnod cyntaf yn ol. Year 2 learnt the Happy New Year song on their first day back.

Gwaith Amser ym Mlwyddyn 2

Ymweliad gan PC Smith

Disgybl yr Wythnos / Cymraes yr Wythnos 01.10.21

Disgybl yr wythnos / Cymro yr wythnos 24.9.21

Wythnos prysur o waith ym mlwyddyn 2

Disgybl yr Wythnos / Cymraes yr wythnos 17.9.21

Ysgol y Goedwig

Disgybl yr Wythnos / Cymric a Cymraes 10.9.21

Wythnos Cyntaf ym Mlwyddyn 2 / First Week in Year 2

Top