School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Fletcher

Croeso i ddosbarth Miss Fletcher 2019/20

 

Mae 30 o ddisgyblion o flwyddyn 3 a 4 yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth sy’n gyfeillgar ac yn gweithio’n galed! Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Mrs Farruggia yn y dosbarth.

 

Rydym yn cael ystod o wersi gwahanol pob wythnos. Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mercher i flwyddyn 3 ac ar brynhawn dydd Llun i flwyddyn 4. Rydym yn mynychu gwersi yn yr ystafell cyfrifiaduron ar brynhawn dydd Mawrth. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Mawrth. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion. Mae disgyblion Blwyddyn 4 yn newid ei llyfrau ar brynhawn dydd Mercher a Blwyddyn 3 ar brynhawn dydd Iau neu yn ystod gweithgareddau darllen grwp yn y llyfrgell, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. 

 

Caiff wobr fach eu rhoi i ni fel gwobr am ennill y nifer mwyaf o bwyntiau Class Dojo ar ddiwedd y tymor.

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur yn yr Adran Iau!

 

Welcome to Miss Fletcher’s Class 2019/20

 

There are 30 pupils in our class this year, we are a mixed class of year 3 and year 4 pupils. We are a hardworking, friendly class! We are lucky to receive support from Mrs Farruggia during our lessons. 

 

We have a range of lessons each week. Physical Education lessons are every Wednesday afternoon for year 3 pupils and on a Monday afternoon for year 4 pupils. We visit the Computer suite on a Tuesday afternoon. Homework is assigned on a Thursday afternoon and is handed in by the following Tuesday. Homework club is available every Tuesday should students require any help. Year 4 pupils change their reading books on a Wednesday afternoon and year 3 pupils on a Thursday afternoon. They may also be changed during a reading group activity in the library, therefore it's important that the pupils reading files are brought to school everyday.

 

A small prize is awarded to us if we earn the most Class Dojo points during the term.

 

We are looking forward to a busy year in KS2!

Trip i’r Amgueddfa i ddysgu mwy am y deinosoriaid πŸ¦–

Dysgu sut i ddefnyddio Microbits πŸ€– #creadigol #hyderus #mentrus

Ein peiriannau amser ✨ #creadigol #mentrus #hyderus

Dysgu yn yr awyr agored πŸƒ

Blwyddyn 3 2018/19

Ymweliad gan chwaraewyr Cardiff Devils / Visit from some of the Cardiff Devils players

Blwyddyn 3 2017/18

Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives

Cyngor Eco / Eco Committee
Criw Cymraeg
Cyngor Ysgol / School Committee

Gwaith Cartref Hanner Tymor Mai / May Half Term Homework

Pili-Pala πŸ¦‹

Trip i’r Eglwys / Trip to the Church

Adeiladu Cestyll / Building Castles

Wythnos Bwyta’n Iach / Eating Healthy - Smoothies πŸ“πŸŠπŸŒ

Casglu data i greu pictogram / Collecting data to create a pictogram ✏️

Yr Eisteddfod Ysgol

Peiriant Rhwyfo πŸ…

Mathemateg Ymarferol / Practical Maths

Llongyfarchiadau i bawb! Presenoldeb 100% tymor diwethaf / 100% Attendance last term!

Nadolig Llawen I Bawb!

Dathlu Llwyddiannau! Celebrating Success!

Gwyddoniaeth - Y Corff / Science - The Body

Top