School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Fletcher

             Blwyddyn 3 2020-2021

Croeso i ddosbarth Miss Fletcher 2020/21

 

Mae 30 o ddisgyblion o flwyddyn 3 yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth sy’n gyfeillgar ac yn gweithio’n galed! Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Miss Griffiths yn y dosbarth.

 

Rydym yn cael ystod o wersi gwahanol pob wythnos. Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mercher. Rydym yn mynychu gwersi yn yr ystafell cyfrifiaduron ar brynhawn dydd Mawrth. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Mawrth. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion.  Bydd disgyblion yn newid ei llyfrau ar brynhawn dydd Gwener neu yn ystod gweithgareddau darllen grลตp yn y llyfrgell, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd. 

 

Caiff wobr fach eu rhoi i ni fel gwobr am ennill y nifer mwyaf o bwyntiau Class Dojo ar ddiwedd y tymor.

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur yn yr Adran Iau!

 

Welcome to Miss Fletcher’s Class 2020/21

 

There are 30 pupils in our class this year. We are a hardworking, friendly class! We are lucky to receive support from Miss Griffiths during our lessons. 

 

We have a range of lessons each week. Physical Education lessons are every Wednesday afternoon. We visit the Computer suite on a Tuesday afternoon. Homework is assigned on a Thursday afternoon and is handed in by the following Tuesday. Homework club is available every Tuesday should students require any help. Pupils will change their reading books on a Friday afternoon. They may also be changed during a reading group activity in the library, therefore it's important that the pupils reading files are brought to school everyday.

 

A small prize is awarded to us if we earn the most Class Dojo points during the term.

 

We are looking forward to a busy year in KS2!

Blwyddyn 3/4 2019-2020

Trip iโ€™r Amgueddfa i ddysgu mwy am y deinosoriaid ๐Ÿฆ–

Dysgu sut i ddefnyddio Microbits ๐Ÿค– #creadigol #hyderus #mentrus

Ein peiriannau amser โœจ #creadigol #mentrus #hyderus

Dysgu yn yr awyr agored ๐Ÿƒ

Blwyddyn 3 2018/19

Ymweliad gan chwaraewyr Cardiff Devils / Visit from some of the Cardiff Devils players

Blwyddyn 3 2017/18

Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives

Gwaith Cartref Hanner Tymor Mai / May Half Term Homework

Pili-Pala ๐Ÿฆ‹

Trip iโ€™r Eglwys / Trip to the Church

Adeiladu Cestyll / Building Castles

Wythnos Bwytaโ€™n Iach / Eating Healthy - Smoothies ๐Ÿ“๐ŸŠ๐ŸŒ

Casglu data i greu pictogram / Collecting data to create a pictogram โœ๏ธ

Yr Eisteddfod Ysgol

Peiriant Rhwyfo ๐Ÿ…

Mathemateg Ymarferol / Practical Maths

Llongyfarchiadau i bawb! Presenoldeb 100% tymor diwethaf / 100% Attendance last term!

Nadolig Llawen I Bawb!

Dathlu Llwyddiannau! Celebrating Success!

Gwyddoniaeth - Y Corff / Science - The Body

Top