School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Fletcher

Croeso i ddosbarth Miss Fletcher 2018/19

 

Mae 27 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth sy’n gyfeillgar ac yn gweithio’n galed! Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Mrs Huish yn y dosbarth ac mae Mrs Phillips yn ein dysgu ar brynhawn dydd Gwener.

 

Rydym yn cael ystod o wersi gwahanol pob wythnos. Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Mercher ac rydym yn mynychu gwersi yn yr ystafell cyfrifiaduron ar brynhawn dydd Iau. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Mawrth. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion.

 

Rydym yn newid ein llyfrau darllen gyda’r angen yn ystod y prynhawniau neu yn ystod gweithgareddau darllen grŵp yn y llyfrgell, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd.

 

Caiff wobr fach eu rhoi i ni fel gwobr am ennill y nifer mwyaf o bwyntiau Class Dojo ar ddiwedd y tymor.

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur yn yr Adran Iau!

 

Welcome to Miss Fletcher’s Class 2018/19

 

There are 27 students in our class this year, 15 girls and 12 boys. We are a hardworking, friendly class! We are lucky to receive support from Mrs Huish during our lessons and Mrs Phillips teaches us on a Friday afternoon.

 

We have a range of lessons each week. Physical Education lessons are every Wednesday afternoon and we visit the Computer suite on a Thursday afternoon. Homework is assigned on a Thursday afternoon and is handed in by the following Tuesday. Homework club is available every Tuesday should students require any help.

 

Our reading books are changed as needed during the afternoons or during our morning reading session, therefore it is very important we remember to bring our reading folders with us every day.

 

A small prize is awarded to us if we earn the most Class Dojo points during the term.

 

We are looking forward to a busy year in KS2!

Ymweliad gan chwaraewyr Cardiff Devils / Visit from some of the Cardiff Devils players

Blwyddyn 3 - Dosbarth Miss Fletcher 2017/18

Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives

Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives  1 Cyngor Eco / Eco Committee
Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives  2 Criw Cymraeg
Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives  3 Cyngor Ysgol / School Committee

Gwaith Cartref Hanner Tymor Mai / May Half Term Homework

Trip i’r Eglwys / Trip to the Church

Adeiladu Cestyll / Building Castles

Wythnos Bwyta’n Iach / Eating Healthy - Smoothies 🍓🍊🍌

Casglu data i greu pictogram / Collecting data to create a pictogram ✏️

Yr Eisteddfod Ysgol

Peiriant Rhwyfo 🏅

Mathemateg Ymarferol / Practical Maths

Llongyfarchiadau i bawb! Presenoldeb 100% tymor diwethaf / 100% Attendance last term!

Llongyfarchiadau i bawb! Presenoldeb 100% tymor diwethaf / 100% Attendance last term! 1

Nadolig Llawen I Bawb!

Nadolig Llawen I Bawb! 1

Dathlu Llwyddiannau! Celebrating Success!

Dathlu Llwyddiannau! Celebrating Success!  1

Gwyddoniaeth - Y Corff / Science - The Body

Top