School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Miss Davies🌼 Dosbarth Sali Mali

* Newydd/New - Dysgu cyfunol / Blended Learning (working from home)

Isod mae lincs i wefannau ac adnoddau addysgu ble gall disgyblion gweithio'n annibynnol o'u cartrefi. Os oes angen targedau personol, cysylltwch gyda Miss Davies. 

 

Below are useful links and educational resources that children can work on independently from their homes. If you would like your child's personal targets, please contact Miss Davies. 
 

https://www.sumdog.com/ (Numeracy)

https://www.purplemash.com/sch/ygg-cf83 (Coding, Literacy, Numeracy)

J2E fesul/via https://hwb.gov.wales/ (Technology, coding, Numeracy) 

https://www.ysgolgymraegcaerffili.co.uk/cymraeg-yn-y-ty-welsh-at-home/ (Tric a Chlic letters/words, Reading books created by YGC staff) 

https://docs.google.com/presentation/d/1wxYV0ltZVgw5Wl6oET7dmtarvt6fIZJJm2b75_oih8o/edit?usp=sharing (Ysgol Gymraeg Caerffili's virtual classroom - games, songs, Tric a Chlic, maths and more).

Dosbarth Miss Daviesheart
Our Teachers are Miss Davies, Mrs Enoch and Miss Lotwick!

 

Croeso i'r dosbarth Derbyn Sali Mali!smiley

Mae 28 o blant ein dosbarth, gydag 12 yn fechgyn a 16 yn ferched. 

 

Mae Miss Lotwick a Mrs Enoch yn helpu yn ein dosbarth ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol a hwylus gyda ni! Rydym hefyd yn ddigon ffodus i allu gweithio yn yr ardal tu allan ble rydym yn dysgu drwy chwarae, gweithio a gwneud gweithgareddau buddiol allan yn yr awyr agored.
Mae gennym ni lawer o wahanol ardaloedd yn ein dosbarth, gan gynnwys ardal fathemateg, ysgrifennu, celf a chrefft, adeiladu, chwarae rôl, ymchwilio a Thechnoleg Gwybodaeth sy'n cynnwys cyfrifiaduron dosbarth, ipads a Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol. Yma cawn ddysgu yn unigol ac fel dosbarth, chwarae a chydweithio gyda'n ffrindiau ac i ddysgu i fwynhau ein dysgu! Dewch i adnabod ein dosbarth gan edrych ar y lluniau isod!

 

Gwybodaeth bwysig- Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Mawrth felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio gwisgo ein gwisg i'r ysgol! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn y Dydd Mawrth nesaf. Gallwch hefyd ddod â’ch ffeil i’r ysgol pob dydd a’r llyfrau llyfrgell / darllen ar ddydd Mercher. Diolch!

 

 

  

Croeso i'r dosbarth Derbyn Sali Mali!​​​​​​/ Welcome to our class!smiley
Our class is called 'Dosbarth Sali Mali' and there are 28 children in the class, 12 boys and 16 girls. 
Miss Lotwick and Mrs Enoch help in our class and do many interesting activities with us. They also work with us in the outside area where we work and learn through play as well as having fun and enjoyment in the fresh air! Aren't we lucky!
 We have many different areas in our classroom e.g. maths, writing, arts and crafts, a role play area, a building area, an investigation and Information Technology area which includes the classroom computers, ipads and an Interactive Whiteboard. Here we can learn, play and work together with our friends - click on the photo's below and you will see pictures of us all busy playing, learning, and most importantly enjoying our school day!


Important information- We have our Physical Education lesson every Tuesday so it's important we remember to wear our uniform to school! We also receive our homework on Thursdays and return it by the next Tuesday. If you can also please bring your file to school each day and the library / reading books on Wednesdays. Diolch!

Disgybl a Chymro’r wythnos 13/5/22🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼🧡

Da iawn chi⭐️⭐️💫!

Diwrnod Wcrain🇺🇦 Ukraine day🇺🇦🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🧡

Disgybl a Chymraes yr wythnos💫🧡🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (25/3/22)

Gwaith cartref Elfed, arbennig⭐️🧡

Disgybl a chymraes yr wythnos 11/3/22🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼🧡

Diwrnod y llyfr 2022📚💫🧡

Dydd Gwyl Dewi 2022🌼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🧡

Disgybl a Chymro’r wythnos🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Wythnos Gwyddoniaeth a Thechnoleg/ Science and Technology week!!🧬🧪🧑‍🔬👩🏾‍🔬🔭🔬

Disgybl a Chymraes yr wythnos!🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿💫🌼🧡

Dathlu’r flwyddyn newydd Tseineaidd🇨🇳🧧🥢

Disgybl yr wythnos a Chymro’r wythnos-28/1/22🍎📚💫

Trip i Gaerffili🌼🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🧡

Disgybl yr wythnos a Chymro’r wythnos!🧡

Hwyl yn nosbarth Sali Mali😀🧡 Fun in Sali Mali class!💫🧡

Disgybl a Chymro’r wythnos-14/01/2022💫🧡 Da iawn chi!

Disgyblion yr wythnos! Blwyddyn newydd dda! Pupils of the week! Happy new year!💫🌼📚🧡

Diwrnod cinio nadolig 2021!- Christmas dinner day 2021🎄🤶🏽🎅🏼

Disgybl a Chymraes yr wythnos-29/11/21💫⭐️🎅🏼🤶🏽

Taith ar waith Codio 25/11/21📚

Disgybl a Chymro’r wythnos -26/11/21⭐️

Ardal chwarae rôl Sali Mali- Ffatri Sion Corn/ Sali Mali’s role play area- Santa’s factory! Diolch Mrs Enoch🎅🏼🤶🏽💫⭐️

Disgybl a Chymraes yr wythnos/ Pupil and Welsh speaker of the week!- 19/11/21💫

Diwrnod Plant mewn angen 2021🐻 Children in need 2021🐻⭐️

Ei’n gwaith Noson tan gwyllt/ Our bonfire night work!💥⚡️⭐️

Disgybl a Chymraes yr wythnos/ Pupil and Welsh speaker of the week!- 12/11/21💫

Disgybl a Chymro’r wythnos/ Pupil and Welsh speaker of the week!- 5/11/21💫

Disgybl a Chymraes yr wythnos!/ Pupil and Welsh Speaker of the week-21/10/21!

Peintio coed Hydrefol!/ Painting Autumnal trees!

Creu hetiau gwrach ar gyfer noson Calan Gaeaf! Making witches hats ready for Halloween!

Pupil/ Welsh speaker of the week- 15/10/21! Disgybl a Chymro'r wythnos- 15/10/21!

Ysgol y goedwig - Forest school 🍂🍁🌲🍄

“Amser chwarae Jac Do & Sali Mali” - “Jac Do & Sali Mali’s play time”

Ymarfer Corff - Physical education 🏃🏽‍♀️🏃🏾‍♂️

"Ein dosbarth!" - "Our classroom!"

Ein disgybl yr wythnos a chymraes yr wythnos / Our pupil of the week and welsh speaker of the week 🌟🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

“Gwobrau’r Dydd!” - “Awards of the day!”

“Ein hoff pethau!” - “Our favourite things!”

Athrawon dosbarth Sali Mali / Sali Mali class teachers 👩🏼‍🏫✏️📚

Top