School Logo

Ysgol Gymraeg Caerffili

Hawl plentyn ei iaith

Contact Us

Interactive Bar

Google Translate

Google Search

Blwyddyn 1 - Mrs Williams

Dosbarth Mrs C Williams 
 

Croeso i ddosbarth Mrs Williams

Croeso i’n dosbarth. Mae 29 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a sgiliau cyd-weithio yn yr ardal adeiladu!

 

Mae Mrs Smythe a Mrs Phillips yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Mawrth felly mae'n bwysig rydyn ni’n gwisgo ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. 

 

 

Welcome to Mrs Williams’ class!

Welcome to our class. There are 29 year 1 children in our class. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and our teamwork skills in the construction area!

 

Mrs Smythe and Mrs Phillips also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Tuesday so it’s important we remember to wear our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday.

 

Caneuon Sioe Nadolig / Christmas Concert

Brysia asyn bychan

Bondiau 10

Brysiwch lawr y grisiau

Brysia at ei breseb

Chwarae yn yr eira

Clychau Santa clos

Tedi tedi

Ffatri Sion Corn

Diwali

Tri gwr doeth

Siopa siopa

Seren seren seren wen

Ser y nos yn gwenu

Haleliwia

Gwylio mae'r bugeiliaid

Top