Menu
Home Page

Mrs Morgan

Dosbarth Mrs Morgan 2016-2017

 

Croeso i'r dosbarth Meithrin!
Mae 56 o blant yn y Meithrin i gyd, 28 yn y bore a 27 yn y prynhawn. Mae Mrs Boobyer, Mrs Davies a Mrs Phillips yn helpu Mrs. Morgan i'n dysgu ni yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.

 

Rydyn ni'n mwynhau dod i'r ysgol i siarad Cymraeg, i ddysgu pethau newydd ac i chwarae gyda'n ffrindiau. Mae llawer o wahanol ardaloedd yn y dosbarth i'n helpu ni i ddysgu pethau newydd a chyffrous. Pa un yw eich hoff ardal chi? Rydyn ni hefyd yn mwynhau gweithio ar y Bwrdd Gwyn Rhyngweithiol, yr ipads a chyfrifiadur y dosbarth i ddatblygu ein sgiliau TGCh.

 

Ein thema y tymor hwn ydy "Crwydro." Byddwn yn crwydro i lawer o lefydd gwahanol.

 

Mae ymarfer corff ar ddydd Llun i blant bore ac ar ddydd Gwener i blant prynhawn felly rhaid cofio gwisgo esgidiau ymarfer corff! Mae gwaith cartref yn mynd adref ar ddydd Gwener a rhaid ei ddychwelyd i'r ysgol erbyn dydd Mawrth!

Dewch yn ôl i’n tudalen dosbarth yn ystod y flwyddyn i weld lluniau o'n gweithgareddau.

 

Welcome to the Nursery class!


There are 56 children in the Nursery altogether, 28 in the morning and 27 in the afternoon. Mrs Boobyer, Mrs Davies and Mrs Phillips help Mrs Morgan to teach us in the class and in the outside area.

We enjoy coming to school to speak Welsh, to learn new things and to play with our friends. We have many different areas in the class which help us to learn new and exciting things. Which is your favourite area? We also love working on the Interactive Whiteboard, the ipads and the class computer to develop our ICT skills.

 

Our theme this term is "Wandering". We will exploring many different places.

 

We have P.E. on a Monday for morning children and on Friday for afternoon children so we must remember our trainers! We have homework every Friday which must be returned to school by Tuesday!

Please come back to our class page during the year to see photographs of our activities.

Wythnos gyntaf Medi 2017

Wythnos gyntaf Medi 2017 1
Wythnos gyntaf Medi 2017 2
Wythnos gyntaf Medi 2017 3
Wythnos gyntaf Medi 2017 4
Wythnos gyntaf Medi 2017 5
Wythnos gyntaf Medi 2017 6
Wythnos gyntaf Medi 2017 7
Wythnos gyntaf Medi 2017 8
Wythnos gyntaf Medi 2017 9
Wythnos gyntaf Medi 2017 10
Wythnos gyntaf Medi 2017 11
Wythnos gyntaf Medi 2017 12
Wythnos gyntaf Medi 2017 13

Nadolig

Nadolig 1
Nadolig 2
Nadolig 3
Nadolig 4
Nadolig 5
Nadolig 6
Nadolig 7
Nadolig 8
Nadolig 9
Nadolig 10
Nadolig 11
Nadolig 12
Nadolig 13
Nadolig 14
Nadolig 15
Nadolig 16
Nadolig 17
Nadolig 18
Nadolig 19
Nadolig 20
Nadolig 21
Nadolig 22
Nadolig 23
Nadolig 24
Nadolig 25
Nadolig 26
Nadolig 27
Nadolig 28
Nadolig 29
Nadolig 30
Nadolig 31
Nadolig 32
Nadolig 33
Nadolig 34
Nadolig 35
Nadolig 36
Nadolig 37
Nadolig 38

Diwrnod y llyfr / Word book day

Diwrnod y llyfr / Word book day 1
Diwrnod y llyfr / Word book day 2

Blasu bwyd / Food tasting.

Blasu bwyd / Food tasting. 1
Blasu bwyd / Food tasting. 2
Blasu bwyd / Food tasting. 3
Blasu bwyd / Food tasting. 4
Blasu bwyd / Food tasting. 5
Blasu bwyd / Food tasting. 6
Blasu bwyd / Food tasting. 7
Blasu bwyd / Food tasting. 8
Blasu bwyd / Food tasting. 9
Blasu bwyd / Food tasting. 10
Blasu bwyd / Food tasting. 11
Top