Menu
Home Page

Mrs Griffiths

Croeso i ddosbarth Mrs Griffiths   2017-2018

Mae 30 o blant blwyddyn  5 yn ein dosbarth ni ac rydym yn blant hapus a gweithgar. Mae 19 o ferched a 11 o fechgyn a mae Mrs Griffiths a Mrs Allen yn ein helpu wrth ein gwaith.
Mae ymarfer corff bob dydd Mawrth a mae gennym waith cartref bob dydd Iau. Mae angen dychwelyd y gwaith cartref ar ddydd Llun a mae llyfrau darllen yn dod i'r ysgol bob dydd.
Yn ystod y flwyddyn bydd blwyddyn 5 yn mynd i ymweld â Gwersyll yr Urdd, Llangrannog. Bydd hefyd gyfleoedd i ni gydweithio fel tim, helpu plant y Cyfnod Sylfaen a bod yn aelodau o'r Cyngor Ysgol a'r Cyngor Eco.


Welcome to Mrs Griffiths' class. 

There are 30 year 5 children in our class and we are happy and conscientious pupils. There are 19 girls and 11 boys and Mrs Griffiths and Mrs Allen help us with our work.
We have P.E. every Tuesday and we have homework every Thursday. Homework needs to be returned on Monday and reading books should be brought to school every day.
During the year, year 5 will go and visit the Urdd camp at Llangrannog. There will be opportunities during the year to work as a team, help the younger children and become members of the School Council and Eco Council.

Wedi cyrraedd yn saff ac wedi mwynhau prynhawn prysur o weithgareddau gwych!

 

Arrived safely and enjoyed a busy afternoon of activities!

 

Nol i wibgartio yn yr eira!! Back to tobogganing in the snow!! 

trim.0888C828-8893-475A-BC9D-0E56F9F1A616.MOV

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

trim.0D06770F-9404-4836-8BEF-27390F194A2A.MOV

Still image for this video

trim.46C0CE17-2C0F-45C7-9197-384B009C2F9F.MOV

Still image for this video
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 1
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7

Llangranog!!

Llangranog!! 1
Llangranog!! 2
Llangranog!! 3
Llangranog!! 4
Llangranog!! 5
Llangranog!! 6
Llangranog!! 7
Llangranog!! 8
Llangranog!! 9
Llangranog!! 10
Llangranog!! 11
Llangranog!! 12
Llangranog!! 13
Llangranog!! 14
Llangranog!! 15
Llangranog!! 16
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15

Creu gwefan creating a web page

Creu gwefan creating a web page 1
Creu gwefan creating a web page 2
Creu gwefan creating a web page 3
Creu gwefan creating a web page 4
Creu gwefan creating a web page 5
Creu gwefan creating a web page 6

Operation Christmas Child

Operation Christmas Child 1

Gwasanaeth Sul y Cofio

Gwasanaeth Sul y Cofio 1
Gwasanaeth Sul y Cofio 2
Gwasanaeth Sul y Cofio 3

Ymweliad Mr Jones

Ymweliad Mr Jones 1
Ymweliad Mr Jones 2
Ymweliad Mr Jones 3
Ymweliad Mr Jones 4
Ymweliad Mr Jones 5

Torth y cynhaeaf

Torth y cynhaeaf 1

Gwyddoniaeth

Gwyddoniaeth 1
Gwyddoniaeth 2
Gwyddoniaeth 3
Gwyddoniaeth 4

Creu amlinelliad

Creu amlinelliad 1
Creu amlinelliad 2
Creu amlinelliad 3
Creu amlinelliad 4
Creu amlinelliad 5

Cydweithio/working together

Cydweithio/working together 1
Cydweithio/working together 2
Cydweithio/working together 3
Cydweithio/working together 4
Top