Menu
Home Page

Mrs Barwick

Gwasanaeth Blwyddyn 2

Still image for this video

Dosbarth Mrs Barwick - Croeso i'n dosbarth.
Mae 28 ohonom yn ein dosbarth eleni ac rydym yn edrych ymlaen at wneud ffrindiau newydd a dysgu llawer o bethau diddorol! Rydym yn lwcus iawn i gael llawer o bobol i’n helpu yn y dosbarth. Rydym yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda Mrs Ash, Ms Skelding tu mewn a’r tu allan i’r dosbarth. Pob tymor rydym yn gwneud amrywiaeth o weithgareddau diddorol i ddysgu am ein thema arbennig. Ein thema'r tymor yma yw ‘Abracadabra'. Yn y dosbarth rydym yn mwynhau gweithio ar ein bwrdd gwyn rhyngweithiol, actio yn y cornel chwarae rôl ac ar Ddydd Mawrth rydym yn cadw'n heini yn ein gwers ymarfer corff. Dewch yn ol i'r dudalen dosbarth yn ystod y flwyddyn i weld lluniau o weithgareddau'r dosbarth!

 

Our Class Teacher is Mrs Barwick
Welcome to our class. There are 28 children in our class this year and we’re looking forward to making new friends and learning lots of interesting new things! We’re very lucky to have lots of people to help us in our class. We enjoy working with Mrs Ash and Ms Skelding both in class and outdoors. Every term we enjoy a variety of activities that help us learn about our theme. Our theme this term is 'Abracadabra'. In class we enjoy working on our interactive whiteboard, acting in the role-play corner and keeping fit in our PE lesson every Tuesday! Please come back to our class page during the year to see photographs of class activities!

Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau!

Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 1
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 2
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 3
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 4
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 5
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 6
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 7
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 8
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 9
Yn y dosbarth - dysgu a mwynhau! 10

Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin

Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 1
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 2
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 3
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 4
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 5
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 6
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 7
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 8
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 9
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 10
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 11
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 12
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 13
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 14
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 15
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 16
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 17
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 18
Lapio's Nadolig - Capel Tonyfelin 19

Sioe Nadolig

Sioe Nadolig 1
Sioe Nadolig 2
Sioe Nadolig 3
Sioe Nadolig 4
Sioe Nadolig 5
Sioe Nadolig 6
Sioe Nadolig 7

Tystysgrifau/ Certificates

Tystysgrifau/ Certificates 1
Tystysgrifau/ Certificates 2
Tystysgrifau/ Certificates 3
Tystysgrifau/ Certificates 4

Diwrnod Ffitrwydd

Diwrnod Ffitrwydd 1
Diwrnod Ffitrwydd 2
Diwrnod Ffitrwydd 3
Diwrnod Ffitrwydd 4
Diwrnod Ffitrwydd 5
Diwrnod Ffitrwydd 6
Diwrnod Ffitrwydd 7
Diwrnod Ffitrwydd 8
Diwrnod Ffitrwydd 9
Diwrnod Ffitrwydd 10
Diwrnod Ffitrwydd 11
Diwrnod Ffitrwydd 12
Diwrnod Ffitrwydd 13
Diwrnod Ffitrwydd 14
Diwrnod Ffitrwydd 15
Diwrnod Ffitrwydd 16
Diwrnod Ffitrwydd 17
Diwrnod Ffitrwydd 18
Diwrnod Ffitrwydd 19

Dydd Gwyl Dewi

Dydd Gwyl Dewi 1
Dydd Gwyl Dewi 2
Dydd Gwyl Dewi 3
Dydd Gwyl Dewi 4
Dydd Gwyl Dewi 5
Dydd Gwyl Dewi 6
Dydd Gwyl Dewi 7

Diwrnod y Llyfr

Diwrnod y Llyfr 1
Diwrnod y Llyfr 2
Diwrnod y Llyfr 3
Diwrnod y Llyfr 4
Diwrnod y Llyfr 5
Diwrnod y Llyfr 6
Diwrnod y Llyfr 7
Diwrnod y Llyfr 8
Diwrnod y Llyfr 9
Diwrnod y Llyfr 10
Diwrnod y Llyfr 11
Diwrnod y Llyfr 12
Diwrnod y Llyfr 13
Diwrnod y Llyfr 14
Diwrnod y Llyfr 15
Diwrnod y Llyfr 16
Diwrnod y Llyfr 17
Diwrnod y Llyfr 18
Diwrnod y Llyfr 19
Diwrnod y Llyfr 20
Diwrnod y Llyfr 21
Diwrnod y Llyfr 22
Diwrnod y Llyfr 23
Top