Menu
Home Page

Mr Leigh

Rhan 1

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Rhan 3

Still image for this video

Rhan 4

Still image for this video

Ein dosbarth.

Ein dosbarth. 1

Croeso i ddosbarth Mr Leigh!

 

 
29 o blant sydd yn ein dosbarth ni eleni. Mae 13 ohonyn nhw ym mlwyddyn 3, ac 16 o blant blwyddyn 4. Rydym yn dosbarth sydd yn gweithio'n galed, gyda llawer o egni i roi i'n gwaith!

Rydym yn edrych ymlaen at ddefnyddio ein sgiliau llythrennedd a rhifedd ar draws y cwricwlwm y flwyddyn hon. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at ddatblygu a gwella ein sgiliau TGCh gyda Mr Leigh. Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Mrs Todd a Mrs Davies yn y dosbarth hefyd. Mae Mrs Phillips yn ein dysgu ni ar brynhawn dydd Mawrth.

Rydym yn ymweld â'r swît pob dydd Llun a Iau er mwyn cael y cyfle i weithio ar y cyfrifiaduron, i ddysgu mewn ffyrdd creadigol iawn. Cofiwch ddod â chit ymarfer corff bob dydd Mercher ar gyfer ein gwers ymarfer corff sy'n digwydd ar ôl cinio. Fe fydd gwaith cartref yn cael eu dosbarthu ar ddydd Iau. Fe fydd disgwyl i chi dychwelyd y gwaith cartref erbyn dydd Mawrth. Dewch a'ch ffeiliau i'r ysgol pob dydd.

Edrychwn ymlaen at flwyddyn gyffrous i dyfu a datblygu fel unigolion o fewn y dosbarth.
 

Welcome to Mr Leigh's class!

 

We are a class of 29 this year, with 13 in year 3 and 16 in year 4. We are a class that love to work hard, and we have plenty of energy to give to our schol work.

We look forward to using our literacy and numeracy skills across the curriculum this year. We are also looking forward to developing our ICT skills with Mr Leigh. We are lucky to recieve support in the classroom from Mrs Todd and Mrs Davies. On Tuesday afternoons, Mrs Phillips will be teaching us.

Every monday and Thursday we visit the ICT suite in order to use the computers that we have in our ICT suite. This is a great time to try new things and experiment and learn in a creative way. Please also remember to bring PE kit every wednesday for our PE lesson after lunch. Homework will be given out every Thursday and is expected to be returned by Tuesday. Please remember your personal files every day.

We are looking forward to the exciting year ahead of us, a year where we will develop and grow as an individual in the class.

 

 

 

Mandarin

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr 2017 World Book Day

Dathlu Dydd Gwyl Dewi

Dathlu Dydd Gwyl Dewi 1
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 2
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 3
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 4
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 5
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 6
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 7
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 8
Dathlu Dydd Gwyl Dewi 9

Suddo neu arnofio? Athraidd neu beidio?

Still image for this video
Sink or float? Permeable or not?

Suddo neu arnofio? Athraidd neu beidio?

Still image for this video
Sink or float? Permeable or not?

Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment

Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 1
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 2
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 3
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 4
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 5
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 6
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 7
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 8
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 9
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 10
Arbrawf Creigiau - Rocks Experiment 11

Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes.

Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 1 Cod QR ar gyfer ein fideo mynegi barn.
Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 2 QR code for our balanced arguement video.
Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 3 Cod QR ar gyfer ein fideo mynegi barn.
Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 4 QR code for our balanced arguement video.
Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 5 Cod QR ar gyfer ein fideo mynegi barn.
Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 6 QR code for our balanced arguement video.
Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 7 Cod QR ar gyfer ein fideo mynegi barn.
Creu codau QR ein hunain. Creating our own QR codes. 8 QR code for our balanced arguement video.

Cyfrinair cryf

Still image for this video

Cydweithio i greu ac addasu dogfen am organau'r corff. Collaborative work to create and edit a document about our body's organs.

Cydweithio i greu ac addasu dogfen am organau'r corff. Collaborative work to create and edit a document about our body's organs. 1 Google Classroom. Drive + Docs
Cydweithio i greu ac addasu dogfen am organau'r corff. Collaborative work to create and edit a document about our body's organs. 2 Google Classroom. Drive + Docs
Cydweithio i greu ac addasu dogfen am organau'r corff. Collaborative work to create and edit a document about our body's organs. 3 Google Classroom. Drive + Docs
Cydweithio i greu ac addasu dogfen am organau'r corff. Collaborative work to create and edit a document about our body's organs. 4 Google Classroom. Drive + Docs
Cydweithio i greu ac addasu dogfen am organau'r corff. Collaborative work to create and edit a document about our body's organs. 5 Google Classroom. Drive + Docs
Cydweithio i greu ac addasu dogfen am organau'r corff. Collaborative work to create and edit a document about our body's organs. 6 Google Classroom. Drive + Docs

Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills.

Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 1
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 2
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 3
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 4
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 5
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 6
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 7
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 8
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 9
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 10
Datblygu sgiliau rhifedd. Developing our numeracy skills. 11

Mesur pellter mewn metrau, a defnyddio stopwats i amseru. Measuring distance in metres amd using the stopwatch to record a time.

Still image for this video
Rhifedd ar draws y cwricwlwm. Numeracy across the curiculum.

Dathlu diwrnod Plant Mewn Angen - Celebrating Children In Need.

Dathlu diwrnod Plant Mewn Angen - Celebrating Children In Need. 1
Dathlu diwrnod Plant Mewn Angen - Celebrating Children In Need. 2
Dathlu diwrnod Plant Mewn Angen - Celebrating Children In Need. 3
Dathlu diwrnod Plant Mewn Angen - Celebrating Children In Need. 4
Dathlu diwrnod Plant Mewn Angen - Celebrating Children In Need. 5

Gwasanaeth Plant Mewn Angen

Still image for this video
Rhan 1

Rhan 2

Still image for this video

Rhan 3

Still image for this video

Rhan 4

Still image for this video

Defnyddio'r hen ddiffodwyr tân - Using the old fire extinguishers.

Still image for this video

Canu yn ystod Yr Ail Ryfel Byd - WW2 Singing.

Still image for this video

Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work

Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 1
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 2
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 3
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 4
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 5
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 6
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 7
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 8
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 9
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 10
Gwaith Celf Tân Gwyllt - Fireworks Art Work 11

Data cyfradd curiad y galon - Heart rate data. Microsoft Excell

Data cyfradd curiad y galon - Heart rate data. Microsoft Excell 1
Data cyfradd curiad y galon - Heart rate data. Microsoft Excell 2
Data cyfradd curiad y galon - Heart rate data. Microsoft Excell 3
Data cyfradd curiad y galon - Heart rate data. Microsoft Excell 4
Data cyfradd curiad y galon - Heart rate data. Microsoft Excell 5
Data cyfradd curiad y galon - Heart rate data. Microsoft Excell 6

GWAITH CARTREF SET MATHS MR LEIGH: Tynnu mewn colofnau - Math Antics - Multi-Digit Subtraction Columns

Fideo sy'n esbonio sut i dynnu mewn colofnau. Beth am ddysgu sut i wneud hyn dros hanner tymor yn barod ar gyfer gwaith tynnu sydd am ddod wedi i'r gwyliau hanner tymor.

A video that explains subtraction using the column method. Try and learn how to do it over half term so that you're ready for the subtraction work after the half term break.

Pwmpen Gymesur - Symmetrical Pumpkin.

Pwmpen Gymesur - Symmetrical Pumpkin. 1
Pwmpen Gymesur - Symmetrical Pumpkin. 2
Pwmpen Gymesur - Symmetrical Pumpkin. 3
Pwmpen Gymesur - Symmetrical Pumpkin. 4
Pwmpen Gymesur - Symmetrical Pumpkin. 5
Pwmpen Gymesur - Symmetrical Pumpkin. 6

Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day.

Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day. 1
Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day. 2
Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day. 3
Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day. 4
Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day. 5
Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day. 6
Dathlu diwrnod Roald Dahl - Celebrating Roald Dahl day. 7
Top