Menu
Home Page

Mr A Williams

Welcome to Mr

Williams' Class! 2016 - 2017

 

This year there are 29 hardworking children in our class! We have settled in well and are enjoying a variety of activities. Every morning we take part in group reading where we work together playing literacy games, reading and improving our handwriting and spelling. One lucky group gets to read with Mr Williams whilst another group works with Mrs Huish; the other two groups work independently on language excercises.

A session that we really enjoy is our visit to the computer suite and using the new ChromeBooks. This is where we develop and refine our ICT skills as well as completing a variety of language and mathematical activities. On Wednesdays we are lucky to have Mrs Philips teaching us in the afternoon. She is great at improving our artistic skills and we love to experiment with paint, chalks, charcoal and pencils. 

Our English and Welsh readig books are changed throughout the week so it's important to have our files in school everyday. It is also important that we remember to bring our PE kit every Tuesday and return our homework every Monday.

 

Already this year we have written some letters (from Branwen the Welsh princess to Bendigeidfran, her brother, and to school children in Lesotho), instructions on how to look after pets and a story. We really enjoy our maths lessons especially Big Maths and the weekly CLIC assessments where we must try to beat our previous scores. In our afternoon lessons we have learnt about the human bodies, organs, Lesotho, rocks and the earth around us, World War 2 (with a great trip to Cardiff Castle) and are currently studying the history of our own school. 

 

We have a busy yet fun-filled year ahead so be sure to come back to our page and check out our photographs!

 

Croeso i ddosbarth Mr Williams! 2016 - 2017

 

Eleni mae yna 29 o blant brwdfrydig yn ein dosbarth! Rydyn wedi setlo'n dda i fywyd ysgol ac yn mwynhau'r cyfle i wneud amrywiaeth o weithgareddau. Pob bore rydym yn cymryd rhan mewn gweithgareddau darllen grwp. Rydym yn cydweithio wrth gyflawni gemau iaith, darllen ac ymarfer ein llawysgrifen a sillafu. Mae un grwp lwcus yn cael darllen gyda Mr Williams pob bore, a grwp arall yn gweithio gyda Mrs Huish, tra fod y ddau grwp arall yn gweithio'n annibynnol ar weithgareddau iaith megis treiglo neu darllen a deall.

 

Un o'n hoff sesiynau ydy'r ymweliad i'r ystafell gyfrifiaduron a defnyddio'r ChromeBooks newydd. Yn ystod y sesiwn yma rydyn yn datblygu a mireinio ein sgiliau TGCh. Yn aml mae gwaith ieithyddol a mathemategol yn cael eu cyflawni yma hefyd. Pob prynhawn dydd Mercher rydym yn ffodus gan fod Mrs Philips yn dod i wneud gwaith celf gyda ni. Mae hi'n wych yn datblygu ein sgiliau celf ac rydym yn mwynhau'r cyfle i arbrofi gyda phaent, sialc a phensiliau.

 

Mae ein llyfrau darllen Saesneg a Chymraeg yn cael eu newid drwy'r wythnos. Rhaid i ni gofio dod a'n ffeil pob ddiwrnod felly! Yn ogystal â hyn mae'n bwysig ein bod yn cofio ein cit ymarfer corff pob dydd Mawrth ac i ddychwelyd ein gwaith cartref pob dydd Llun.

 

Yn barod y flwyddyn hon rydyn wedi ysgrifennu sawl llythyr (oddi wrth brenhines Cymru, Branwen, at ei brawd Bendigeidfran ac at ddisgyblion ysgol gynradd allan yn Lesotho), cyfarwyddiadau ar sut i edrych ar ol anifail anwes a stori a osodwyd yn India. Rydym yn wir mwynhau ein gwersi mathemateg, yn enwedig ein Big Maths a'n sesiynau CLIC ble rydym yn ceisio gwella ein sgor blaenorol i symud. Yn ein gwersi thema rydym wedi dysgu am y corff, yr organnau, Lesotho, creigiau a'r byd o'n cwmpas, Yr Ail Ryfel Byd (lle cawsom drip gwych i Gastell Caerdydd); rydym nawr yn astudio hanes ein hysgol ni.

 

Mae gennym flwyddyn prysur llawn hwyl o'n blaenau felly cofiwch ddod yn ol i'r dudalen i weld ein lluniau.

Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili)

Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 1
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 2
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 3
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 4
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 5
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 6
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 7
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 8
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 9
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 10
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 11
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 12
Cystadleuaeth Criced yr ICC/ ICC Cricket Tournament (Year 4&5) - 9/5/17 (Castell Caerffili) 13

Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17

Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 1
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 2
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 3
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 4
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 5
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 6
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 7
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 8
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 9
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 10
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 11
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 12
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 13
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 14
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 15
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 16
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 17
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 18
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 19
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 20
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 21
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 22
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 23
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 24
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 25
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 26
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 27
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 28
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 29
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 30
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 31
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 32
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 33
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 34
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 35
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 36
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 37
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 38
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 39
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 40
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 41
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 42
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 43
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 44
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 45
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 46
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 47
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 48
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 49
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 50
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 51
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 52
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 53
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 54
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 55
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 56
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 57
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 58
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 59
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 60
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 61
Ymweliad i Wersyll yr Urdd, Caerdydd 11/5/17-12/5/17 Urdd Centre, Cardiff 11/5/17-12/5/17 62

Bowlio 10 / 10 Pin Bowling (8.3.17)

Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17)

Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 1
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 2
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 3
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 4
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 5
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 6
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 7
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 8
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 9
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 10
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 11
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 12
Archifau Morgannwg / Glamorgan Archives (8/3/17) 13

Hwyl ar y Chromebooks

Hwyl ar y Chromebooks 1
Hwyl ar y Chromebooks 2

TASC Creu Pitsa

TASC Creu Pitsa 1
TASC Creu Pitsa 2
TASC Creu Pitsa 3
TASC Creu Pitsa 4
TASC Creu Pitsa 5
TASC Creu Pitsa 6

Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments

Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 1
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 2
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 3
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 4
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 5
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 6
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 7
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 8
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 9
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 10
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 11
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 12
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 13
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 14
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 15
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 16
Arbrofi i briodweddau creigiau / Rock properties experiments 17

Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho

Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 1
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 2
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 3
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 4
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 5
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 6
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 7
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 8
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 9
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 10
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 11
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 12
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 13
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 14
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 15
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 16
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 17
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 18
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 19
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 20
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 21
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 22
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 23
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 24
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 25
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 26
Hwyl wrth ddysgu am Lesotho / Learning about Lesotho 27

Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip

Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 1
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 2
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 3
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 4
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 5
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 6
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 7
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 8
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 9
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 10
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 11
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 12
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 13
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 14
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 15
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 16
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 17
Trip Hanes Castell Caerdydd / Cardiff Castle History Trip 18

Y dosbarth yn canu caneuon o'r Ail Ryfel Byd / The class singing WW2 songs

Still image for this video

Disgyblion yn ceisio gwisgo mygydau nwy mewn amser / Pupils trying to put their gas masks on in time

Still image for this video

Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show

Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 1
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 2
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 3
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 4
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 5
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 6
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 7
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 8
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 9
Sioe Ail Ryfel Byd / WW2 Show 10
Top