Menu
Home Page

Miss Williams

Dosbarth Miss A Williams 
 

Croeso i ddosbarth Miss Williams!

Croeso i’n dosbarth. Mae 28 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni - 17 o fechgyn ac 11 o ferched. Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol pob dydd tu fewn a thu allan i’r dosbarth. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i helpu ni i ddysgu. Rydym yn hoff iawn o ymarfer ein sgiliau ysgrifennu yn yr ardal ysgrifennu a sgiliau cyd-weithio yn yr ardal adeiladu!

 

Mae Miss Richards a Mrs Phillips yn ein helpu hefyd ac yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol gyda ni. Byddwn yn gwneud ymarfer corff pob Dydd Llun felly mae'n bwysig rydyn ni’n cofio ein gwisg! Rydym hefyd yn derbyn ein gwaith cartref ar Ddydd Iau ac yn ei ddychwelyd erbyn Dydd Mawrth. 

Ein thema y tymor yma yw “Trwy’r ffenest”. Am yr wythnosau nesaf, byddwn yn ymchwilio deinisoriaid. Byddwn yn dysgu am eu bywydau megis ble roedden nhw'n byw a beth bwyton nhw. Rydym yn edrych ymlaen at greu ffosilau ein hunain!

 

Welcome to Miss Williams’ class!

Welcome to our class. There are 28 year 1 children in our class – 17 boys and 11 girls. We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. There are many different areas in our classroom that help us learn. We really enjoy practising our writing skills in the writing area and our teamwork skills in the construction area!

 

Miss Richards and Mrs Phillips also help us in class and work with us on a variety of interesting activities. We have a PE lesson every Monday so it’s important we remember to bring our kit to school! Our homework is handed out on Thursdays and should be returned by Tuesday.

Our theme for the term is “Through the window”. Over the next few weeks, we will be investigating dinosaurs. We will learn about their lives such as where they lived and what they ate. We are looking forward to creating our own fossils!

Picture 1

Gwybodaeth bore Mathemateg/Mathematics presentation

Gwybodaeth Thema Tymor y Gwanwyn 2017/Theme Information Spring term 2017

Top