Menu
Home Page

Miss Rees

Dosbarth Miss Rees
Our Teacher is Miss Rees

 

Croeso i'n dosbarth! Mae 27 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni eleni! Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol bob dydd tu mewn a thu allan i'r dosbarth. Pob bore rydyn ni'n mwynhau ymarfer ein sgiliau darllen ac yna yn cymryd rhan mewn sesiynau Tric a Chlic a Mathemateg.  Rydyn ni'n hoff iawn o actio yn y gornel chwarae rôl (byd y deinosoriaid), chwarae yn ein sioe pypedau, defnyddio'r bwrdd gwyn ac IPADs i ddatblygu ein sgiliau TGCH a chadw’n heini bob dydd Mercher yn ystod gwersi ymarfer corff. Rydym hefyd yn lwcus iawn i gael Mrs Jones yn y dosbarth sydd yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol a hwyl gyda ni. Ein thema y tymor yma yw 'Trwy'r Ffenestr'. Byddwn yn edrych ar gyfnodau gwahanol, gan gynnwys amser y deinosoriaid! Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn o’n blaenau!


Welcome to our class! There are 27 Year 1 children in our class this year.  We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom.   Every morning we enjoy developing our reading skills and participating in Tric a Chlic and Mathematics sessions.  We really enjoy acting in the role play corner (the Dinosaur world), playing in our puppet show, using the IPADs and interactive whiteboard to develop our ICT skills and keeping fit and healthy every Wednesday during our P.E. lessons.  We are very lucky to have Mrs Jones in the classroom with us who works with us on a variety of fun and interesting activities.  Our theme this term is 'Through the window'. We will be looking at different time periods, including back to the time of dinosaurs! We look forward to the year ahead!

Ein Pili Palas/ Our Butterflies

Ein Pili Palas/ Our Butterflies 1
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 2
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 3
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 4
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 5
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 6
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 7
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 8
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 9
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 10

Castell Caerffili / Caerphilly Castle

Castell Caerffili / Caerphilly Castle 1
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 2
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 3
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 4
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 5
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 6
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 7
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 8
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 9
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 10
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 11
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 12
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 13
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 14
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 15
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 16
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 17
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 18
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 19
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 20
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 21
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 22
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 23
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 24
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 25
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 26
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 27
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 28
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 29
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 30
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 31
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 32
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 33
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 34
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 35
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 36
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 37
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 38
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 39
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 40
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 41

Y Dreigiaid/ The Dragons

Y Dreigiaid/ The Dragons 1
Y Dreigiaid/ The Dragons 2
Y Dreigiaid/ The Dragons 3
Y Dreigiaid/ The Dragons 4
Y Dreigiaid/ The Dragons 5
Y Dreigiaid/ The Dragons 6
Y Dreigiaid/ The Dragons 7
Y Dreigiaid/ The Dragons 8
Y Dreigiaid/ The Dragons 9
Y Dreigiaid/ The Dragons 10

Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin

Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 1
Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 2
Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 3
Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 4

Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017

Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 1
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 2
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 3
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 4
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 5
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 6
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 7
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 8
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 9
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 10
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 11

Eisteddfod 2017

Eisteddfod 2017 1
Eisteddfod 2017 2
Eisteddfod 2017 3
Eisteddfod 2017 4
Eisteddfod 2017 5
Eisteddfod 2017 6
Eisteddfod 2017 7
Eisteddfod 2017 8
Eisteddfod 2017 9

Cadw'n Heini/Keeping Fit

Cadw'n Heini/Keeping Fit 1
Cadw'n Heini/Keeping Fit 2
Cadw'n Heini/Keeping Fit 3
Cadw'n Heini/Keeping Fit 4
Cadw'n Heini/Keeping Fit 5
Cadw'n Heini/Keeping Fit 6
Cadw'n Heini/Keeping Fit 7
Cadw'n Heini/Keeping Fit 8
Cadw'n Heini/Keeping Fit 9
Cadw'n Heini/Keeping Fit 10
Cadw'n Heini/Keeping Fit 11
Cadw'n Heini/Keeping Fit 12
Cadw'n Heini/Keeping Fit 13
Cadw'n Heini/Keeping Fit 14
Cadw'n Heini/Keeping Fit 15
Cadw'n Heini/Keeping Fit 16
Cadw'n Heini/Keeping Fit 17
Cadw'n Heini/Keeping Fit 18

Gwersi dawnsio/Dancing lessons

Gwersi dawnsio/Dancing lessons 1
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 2
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 3
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 4
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 5
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 6
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 7
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 8
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 9
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 10
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 11
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 12

Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show

Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 1
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 2
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 3
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 4
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 5
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 6
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 7
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 8
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 9
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 10

Dosbarth Miss Rees
Our Teacher is Miss Rees

 

Croeso i'n dosbarth! Mae 25 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni - 13 o fechgyn a 12 o ferched.  Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol bob dydd tu mewn a thu allan i'r dosbarth. Rydym hefyd yn mwynhau defnyddio’r holl bethau newydd gan ein bod wedi cael dosbarth newydd sbon.  Pob bore rydyn ni'n mwynhau ymarfer ein sgiliau darllen ac yna yn cymryd rhan mewn sesiynau Tric a Chlic a Mathemateg.  Rydyn ni'n hoff iawn o actio yn y gornel chwarae rôl, defnyddio'r bwrdd gwyn ac IPADs i ddatblygu ein sgiliau TGCH a chadw’n heini bob dydd Mercher yn ystod gwersi ymarfer corff. Rydym hefyd yn lwcus iawn i gael Mrs Jones yn y dosbarth sydd yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol a hwyl gyda ni. Ein thema y tymor yma yw 'Dathliadau'. Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn o’n blaenau!


Welcome to our class! There are 25 Year 1 children in our class - 13 boys and 12 girls.  We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. We are also enjoying trying out our new resources as we have a brand new classroom.  Every morning we enjoy developing our reading skills and participating in Tric a Chlic and Mathematics sessions.  We really enjoy acting in the role play corner, using the IPADs and interactive whiteboard to develop our ICT skills and keeping fit and healthy every Wednesday during our P.E. lessons.  We are very lucky to have Mrs Jones in the classroom with us who works with us on a variety of fun and interesting activities.  Our theme this term is 'Celebrations'. We look forward to the year ahead!

Gwybodaeth Mathemateg/Mathematics Information

Top