Menu
Home Page

Miss Rees

Athletau / Athletics

Athletau / Athletics 1
Athletau / Athletics 2
Athletau / Athletics 3
Athletau / Athletics 4
Athletau / Athletics 5
Athletau / Athletics 6
Athletau / Athletics 7

Techniquest

Techniquest 1
Techniquest 2
Techniquest 3
Techniquest 4
Techniquest 5
Techniquest 6
Techniquest 7
Techniquest 8
Techniquest 9
Techniquest 10
Techniquest 11
Techniquest 12
Techniquest 13
Techniquest 14
Techniquest 15
Techniquest 16
Techniquest 17
Techniquest 18
Techniquest 19
Techniquest 20
Techniquest 21
Techniquest 22
Techniquest 23
Techniquest 24
Techniquest 25
Techniquest 26
Techniquest 27
Techniquest 28
Techniquest 29
Techniquest 30
Techniquest 31
Techniquest 32
Techniquest 33
Techniquest 34
Techniquest 35
Techniquest 36
Techniquest 37
Techniquest 38
Techniquest 39
Techniquest 40
Techniquest 41
Techniquest 42
Techniquest 43
Techniquest 44
Techniquest 45

Nadolig/Christmas

Nadolig/Christmas 1
Nadolig/Christmas 2
Nadolig/Christmas 3
Nadolig/Christmas 4
Nadolig/Christmas 5
Nadolig/Christmas 6
Nadolig/Christmas 7
Nadolig/Christmas 8
Nadolig/Christmas 9
Nadolig/Christmas 10
Nadolig/Christmas 11
Nadolig/Christmas 12
Nadolig/Christmas 13
Nadolig/Christmas 14
Nadolig/Christmas 15
Nadolig/Christmas 16
Nadolig/Christmas 17
Nadolig/Christmas 18
Nadolig/Christmas 19
Nadolig/Christmas 20
Nadolig/Christmas 21
Nadolig/Christmas 22
Nadolig/Christmas 23
Nadolig/Christmas 24
Nadolig/Christmas 25

Ein ffrind o Awstralia / Our friend from Australia

Ein ffrind o Awstralia / Our friend from Australia 1
Ein ffrind o Awstralia / Our friend from Australia 2

Ein deinosoriaid / Our dinosaurs

Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 1
Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 2
Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 3
Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 4
Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 5
Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 6
Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 7
Ein deinosoriaid / Our dinosaurs 8

Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt

Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 1
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 2
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 3
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 4
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 5
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 6
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 7
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 8
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 9
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 10
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 11
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 12
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 13
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 14
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 15
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 16
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 17
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 18
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 19
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 20
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 21
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 22
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 23
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 24
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 25
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 26
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 27
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 28
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 29
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 30
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 31
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 32
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 33
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 34
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 35
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 36
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 37
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 38
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 39
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 40
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 41
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 42
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 43
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 44
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 45
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 46
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 47
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 48
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 49
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 50
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 51
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 52
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 53
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 54
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 55
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 56
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 57
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 58
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 59
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 60
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 61
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 62
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 63
Ein Helfa Hydref/ Our Winter Hunt 64

Ymarfer Corff/ P.E

Ymarfer Corff/ P.E 1
Ymarfer Corff/ P.E 2
Ymarfer Corff/ P.E 3
Ymarfer Corff/ P.E 4
Ymarfer Corff/ P.E 5
Ymarfer Corff/ P.E 6
Ymarfer Corff/ P.E 7
Ymarfer Corff/ P.E 8
Ymarfer Corff/ P.E 9
Ymarfer Corff/ P.E 10
Ymarfer Corff/ P.E 11
Ymarfer Corff/ P.E 12
Ymarfer Corff/ P.E 13

PC Thomas

PC Thomas 1
PC Thomas 2
PC Thomas 3
PC Thomas 4
PC Thomas 5
PC Thomas 6
PC Thomas 7
PC Thomas 8
PC Thomas 9
PC Thomas 10
PC Thomas 11
PC Thomas 12
PC Thomas 13
PC Thomas 14
PC Thomas 15
PC Thomas 16

Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class

Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 1
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 2
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 3
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 4
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 5
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 6
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 7
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 8
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 9
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 10
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 11
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 12
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 13
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 14
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 15
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 16
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 17
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 18
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 19
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 20
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 21
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 22
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 23
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 24
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 25
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 26
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 27
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 28
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 29
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 30
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 31
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 32
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 33
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 34
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 35
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 36
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 37
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 38
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 39
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 40
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 41
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 42
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 43
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 44
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 45
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 46
Gweithgareddau yn y dosbarth/ Activities in class 47

Dosbarth Miss Rees
Our Teacher is Miss Rees

 

Croeso i'n dosbarth! Mae 27 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni eleni! Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol bob dydd tu mewn a thu allan i'r dosbarth. Pob bore rydyn ni'n mwynhau ymarfer ein sgiliau darllen ac yna yn cymryd rhan mewn sesiynau Tric a Chlic a Mathemateg.  Rydyn ni'n hoff iawn o actio yn y gornel chwarae rôl (byd y deinosoriaid), chwarae yn ein sioe pypedau, defnyddio'r bwrdd gwyn ac IPADs i ddatblygu ein sgiliau TGCH a chadw’n heini bob dydd Mercher yn ystod gwersi ymarfer corff. Rydym hefyd yn lwcus iawn i gael Mrs Jones yn y dosbarth sydd yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol a hwyl gyda ni. Ein thema y tymor yma yw 'Trwy'r Ffenestr'. Byddwn yn edrych ar gyfnodau gwahanol, gan gynnwys amser y deinosoriaid! Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn o’n blaenau!


Welcome to our class! There are 27 Year 1 children in our class this year.  We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom.   Every morning we enjoy developing our reading skills and participating in Tric a Chlic and Mathematics sessions.  We really enjoy acting in the role play corner (the Dinosaur world), playing in our puppet show, using the IPADs and interactive whiteboard to develop our ICT skills and keeping fit and healthy every Wednesday during our P.E. lessons.  We are very lucky to have Mrs Jones in the classroom with us who works with us on a variety of fun and interesting activities.  Our theme this term is 'Through the window'. We will be looking at different time periods, including back to the time of dinosaurs! We look forward to the year ahead!

Ein Pili Palas/ Our Butterflies

Ein Pili Palas/ Our Butterflies 1
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 2
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 3
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 4
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 5
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 6
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 7
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 8
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 9
Ein Pili Palas/ Our Butterflies 10

Castell Caerffili / Caerphilly Castle

Castell Caerffili / Caerphilly Castle 1
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 2
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 3
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 4
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 5
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 6
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 7
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 8
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 9
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 10
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 11
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 12
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 13
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 14
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 15
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 16
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 17
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 18
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 19
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 20
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 21
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 22
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 23
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 24
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 25
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 26
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 27
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 28
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 29
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 30
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 31
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 32
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 33
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 34
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 35
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 36
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 37
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 38
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 39
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 40
Castell Caerffili / Caerphilly Castle 41

Y Dreigiaid/ The Dragons

Y Dreigiaid/ The Dragons 1
Y Dreigiaid/ The Dragons 2
Y Dreigiaid/ The Dragons 3
Y Dreigiaid/ The Dragons 4
Y Dreigiaid/ The Dragons 5
Y Dreigiaid/ The Dragons 6
Y Dreigiaid/ The Dragons 7
Y Dreigiaid/ The Dragons 8
Y Dreigiaid/ The Dragons 9
Y Dreigiaid/ The Dragons 10

Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin

Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 1
Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 2
Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 3
Dysgu Mandarin/ Learning Mandarin 4

Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017

Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 1
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 2
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 3
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 4
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 5
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 6
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 7
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 8
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 9
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 10
Diwrnod y Llyfr/ World Book Day - 2017 11

Eisteddfod 2017

Eisteddfod 2017 1
Eisteddfod 2017 2
Eisteddfod 2017 3
Eisteddfod 2017 4
Eisteddfod 2017 5
Eisteddfod 2017 6
Eisteddfod 2017 7
Eisteddfod 2017 8
Eisteddfod 2017 9

Cadw'n Heini/Keeping Fit

Cadw'n Heini/Keeping Fit 1
Cadw'n Heini/Keeping Fit 2
Cadw'n Heini/Keeping Fit 3
Cadw'n Heini/Keeping Fit 4
Cadw'n Heini/Keeping Fit 5
Cadw'n Heini/Keeping Fit 6
Cadw'n Heini/Keeping Fit 7
Cadw'n Heini/Keeping Fit 8
Cadw'n Heini/Keeping Fit 9
Cadw'n Heini/Keeping Fit 10
Cadw'n Heini/Keeping Fit 11
Cadw'n Heini/Keeping Fit 12
Cadw'n Heini/Keeping Fit 13
Cadw'n Heini/Keeping Fit 14
Cadw'n Heini/Keeping Fit 15
Cadw'n Heini/Keeping Fit 16
Cadw'n Heini/Keeping Fit 17
Cadw'n Heini/Keeping Fit 18

Gwersi dawnsio/Dancing lessons

Gwersi dawnsio/Dancing lessons 1
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 2
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 3
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 4
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 5
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 6
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 7
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 8
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 9
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 10
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 11
Gwersi dawnsio/Dancing lessons 12

Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show

Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 1
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 2
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 3
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 4
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 5
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 6
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 7
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 8
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 9
Ein Sioe Nadolig/ Our Christmas Show 10

Dosbarth Miss Rees
Our Teacher is Miss Rees

 

Croeso i'n dosbarth! Mae 25 o blant Blwyddyn 1 yn ein dosbarth ni - 13 o fechgyn a 12 o ferched.  Rydym yn mwynhau dysgu pethau newydd ac yn hoffi gwneud llawer o weithgareddau gwahanol bob dydd tu mewn a thu allan i'r dosbarth. Rydym hefyd yn mwynhau defnyddio’r holl bethau newydd gan ein bod wedi cael dosbarth newydd sbon.  Pob bore rydyn ni'n mwynhau ymarfer ein sgiliau darllen ac yna yn cymryd rhan mewn sesiynau Tric a Chlic a Mathemateg.  Rydyn ni'n hoff iawn o actio yn y gornel chwarae rôl, defnyddio'r bwrdd gwyn ac IPADs i ddatblygu ein sgiliau TGCH a chadw’n heini bob dydd Mercher yn ystod gwersi ymarfer corff. Rydym hefyd yn lwcus iawn i gael Mrs Jones yn y dosbarth sydd yn gwneud llawer o weithgareddau diddorol a hwyl gyda ni. Ein thema y tymor yma yw 'Dathliadau'. Rydym yn edrych ymlaen at y flwyddyn o’n blaenau!


Welcome to our class! There are 25 Year 1 children in our class - 13 boys and 12 girls.  We enjoy learning new things and working on various activities both inside and outside of the classroom. We are also enjoying trying out our new resources as we have a brand new classroom.  Every morning we enjoy developing our reading skills and participating in Tric a Chlic and Mathematics sessions.  We really enjoy acting in the role play corner, using the IPADs and interactive whiteboard to develop our ICT skills and keeping fit and healthy every Wednesday during our P.E. lessons.  We are very lucky to have Mrs Jones in the classroom with us who works with us on a variety of fun and interesting activities.  Our theme this term is 'Celebrations'. We look forward to the year ahead!

Gwybodaeth Mathemateg/Mathematics Information

Fideo's ar gyfer ein sioe Nadolig 2017/Video's for the Christmas show 2017

Tedi Tedi

Brysiwch at ei breseb

Brysia asyn bychan

Bondiau 10

Chwarae yn yr eira

Brysiwch lawr y grisiau

Clychau santa clos

Ffatri Sion Corn

Diwali

Seren seren seren wen

Ser y nos yn gwenu

Haleliwia

Gwylio mae'r bugeiliaid

Siopa Siopa

Tri gwr doeth

FROZEN | Let It Go Sing-along | Official Disney UK

Sing-along with Idina Menzel in this full sequence from Disney's Frozen. Subscribe to Disney UK: http://bit.ly/subscribe-to-disney Follow us on Twitter: https://twitter.com/Disney_UK Like our official Facebook page: https://www.facebook.com/DisneyUK Walt Disney Animation Studios, the studio behind "Tangled" and "Wreck-It Ralph," presents "Frozen," a stunning big-screen comedy adventure.

Top