Menu
Home Page

Miss Lewis

Croeso i ddosbarth Miss Lewis

 

Mae 26 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i'n helpu ni i ddysgu e.e. ardal ysgrifennu, mathemateg, creadigol, ymchwilio, chwarae rôl a TGCh.  Rydyn ni wir yn hoffi gweithio gyda’r bwrdd gwyn rhyngweithiol, sy’n gwneud dysgu’n fwy diddorol a llawer o hwyl! 

 

Mae Mrs Rees a Mrs Francis yn helpu Miss Lewis i'n dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.  Ein thema y tymor hwn ydy "Dathlu". Tybed beth ddysgwn ni? Mae gwers ymarfer corff gyda ni ar ddydd Mawrth. Rhaid i ni gofio ein gwisg!

 

Welcome to Miss Lewis’ class

 

There are 26 children in our class this year .  We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. There are many different areas in our class which help us lea rn i.e. writing, maths, creative, investigation, role play and ICT. We thoroughly enjoy working with the interactive white board, which makes learning much more interesting and a lot of fun! 

 

Mrs Rees and Mrs Francis help Miss Lewis teach us in the class and in the outside area. Our theme this term is "Celebrations" I wonder what we will learn? We have a PE lesson every Tuesday. We must remember to bring our kit to school!

Diwrnod y llyfrau

Diwrnod y llyfrau 1
Diwrnod y llyfrau 2
Diwrnod y llyfrau 3
Diwrnod y llyfrau 4
Diwrnod y llyfrau 5

Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol

Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 1
Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 2
Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 3
Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 4
Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 5
Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 6
Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 7
Dydd Gwyl Dewi/Eisteddfod ysgol 8

Gwaith cymersuredd

Gwaith cymersuredd 1
Gwaith cymersuredd 2
Gwaith cymersuredd 3
Gwaith cymersuredd 4
Gwaith cymersuredd 5
Gwaith cymersuredd 6

Diwrnod Hwyl

Diwrnod Hwyl 1
Diwrnod Hwyl 2
Diwrnod Hwyl 3
Diwrnod Hwyl 4
Diwrnod Hwyl 5

Canu a ddawnsio

Canu a ddawnsio 1
Canu a ddawnsio 2
Canu a ddawnsio 3
Canu a ddawnsio 4

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd

Blwyddyn Newydd Tseiniaidd 1
Blwyddyn Newydd Tseiniaidd 2
Blwyddyn Newydd Tseiniaidd 3
Blwyddyn Newydd Tseiniaidd 4
Blwyddyn Newydd Tseiniaidd 5

Creu tan gwyllt / Creating Fireworks

Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 1
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 2
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 3
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 4
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 5
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 6
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 7
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 8
Creu tan gwyllt / Creating Fireworks 9

Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd

Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 1
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 2
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 3
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 4
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 5
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 6
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 7
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 8
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 9
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 10
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 11
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 12
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 13
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 14
Ymweliad gan yr Urdd / Visit by the Urdd 15
Top