Menu
Home Page

Miss Lewis

Croeso i ddosbarth Miss Lewis

 

Mae 28 o blant yn ein dosbarth ni eleni. Rydyn ni’n mwynhau dod i’r ysgol i siarad Cymraeg, i chwarae gyda’n ffrindiau ac i ddysgu pethau newydd. Mae llawer o ardaloedd gwahanol yn ein dosbarth i'n helpu ni i ddysgu e.e. ardal ysgrifennu, mathemateg, creadigol, ymchwilio, chwarae rôl a TGCh.  Rydyn ni wir yn hoffi gweithio gyda’r bwrdd gwyn rhyngweithiol, sy’n gwneud dysgu’n fwy diddorol a llawer o hwyl! 

 

Mae Mrs Rees a Mrs Francis yn helpu Miss Lewis i'n dysgu yn y dosbarth ac yn yr ardal tu allan.  Ein thema y tymor hwn ydy "Edrych allan drwy'r ffenest". Byddwn yn dysgu am dymhorau gwahanol ag yn mynd am drip i'r parc i weld y newid sy'n digwydd yn yr Hydref. Mi fyddwn hefyd yn dysgu stori y tri mochyn bach ag yn gwneud gwaith am ddeunyddiau gwahanol. Yn ogystal a hynny mi fyddwn yn gweithio yn galed i adnabod rhifau a ffurfio yn gywir a datblygu ein sgiliau Mathemategol trwy brofiadau bob dydd.

Tybed beth ddysgwn ni? Mae gwers ymarfer corff gyda ni ar ddydd Mawrth. Rhaid i ni gofio ein gwisg!

 

Welcome to Miss Lewis’ class

 

There are 26 children in our class this year .  We enjoy coming to school to speak Welsh, to play with our friends and to learn new things. There are many different areas in our class which help us lea rn i.e. writing, maths, creative, investigation, role play and ICT. We thoroughly enjoy working with the interactive white board, which makes learning much more interesting and a lot of fun! 

 

Mrs Rees and Mrs Francis help Miss Lewis teach us in the class and in the outside area. Our theme this term is "Looking through the window". We will be learning about the different seasons, we will take a trip to the park to identify the changes in the Autumn. We will also be learning about the three little pigs and the different materials that they use to build their homes. In addition we will be working very hard on recognising and forming our numbers as well as developing a number of Mathematical skills through real life experiences! I wonder what we will learn? We have a PE lesson every Tuesday. We must remember to bring our kit to school!
Top