Menu
Home Page

Miss Ingram

Picture 1

Croeso i ddosbarth Miss Ingram 2017/18

 

 

Mae 25 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth sy’n gyfeillgar ac yn gweithio’n galed! Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Mrs Ash yn y dosbarth. Mae Mrs Powell yn ein dysgu ar brynhawn dydd Iau.

 

Rydym yn cael ystod o wersi gwahanol pob wythnos. Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn Dydd Mawrth ac rydym yn mynychu gwersi yn yr ystafell cyfrifiaduron ar brynhawn dydd Gwener. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Mawrth. 

 

Rydym yn newid ein llyfrau darllen gyda’r angen yn ystod y prynhawniau neu yn ystod gweithgareddau darllen grŵp yn y llyfrgell, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd.

 

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur ym mlwyddyn 2!

 

Welcome to Miss Ingram's class 2017/18

 

There are 25 students in our class this year. We are a hardworking, friendly class! We are lucky to receive support from Mrs Ash during our lessons. Mrs Powell teaches us on a Thursday afternoon.

 

We have a range of lessons each week. Physical Education lessons are every Tuesday afternoon and we visit the Computer suite on a Friday afternoon. Homework is assigned on a Thursday afternoon and is handed in by the following Tuesday. 

 

Our reading books are changed as needed during the afternoons or during our morning reading session, therefore it is very important we remember to bring our reading folders with us every day.

 

 

We are looking forward to a busy year in year 2!

Plant mewn angen/Children in need

Beat that quiz

Beat that quiz 1
Beat that quiz 2
Beat that quiz 3
Top