Menu
Home Page

Miss Fletcher

Croeso i ddosbarth Miss Fletcher 2017/18

 

Mae 31 o ddisgyblion yn ein dosbarth ni eleni. Rydym yn ddosbarth sy’n gyfeillgar ac yn gweithio’n galed! Rydym yn ffodus iawn o dderbyn cymorth gan Mrs Huish a Mrs Farruggia yn y dosbarth. Mae Mrs Phillips yn ein dysgu ar brynhawn dydd Iau.

 

Rydym yn cael ystod o wersi gwahanol pob wythnos. Mae ymarfer corff yn cael ei gynnal ar brynhawn dydd Llun ac rydym yn mynychu gwersi yn yr ystafell cyfrifiaduron ar brynhawn dydd Mawrth. Mae gwaith cartref yn dod adref bob dydd Iau ac yn dod yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Mawrth. Mae clwb gwaith cartref ar gael bob dydd Mawrth i gynorthwyo disgyblion.

 

Rydym yn newid ein llyfrau darllen gyda’r angen yn ystod y prynhawniau neu yn ystod gweithgareddau darllen grŵp yn y llyfrgell, felly mae’n bwysig cofio ein ffolder ddarllen pob dydd.

 

Caiff wobr fach eu rhoi i ni fel gwobr am ennill y nifer mwyaf o bwyntiau Class Dojo ar ddiwedd y tymor.

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn brysur yn yr Adran Iau!

 

Welcome to Miss Fletcher’s Class 2017/18

 

There are 31 students in our class this year. We are a hardworking, friendly class! We are lucky to receive support from Mrs Huish and Mrs Farruggia during our lessons. Mrs Phillips teaches us on a Thursday afternoon.

 

We have a range of lessons each week. Physical Education lessons are every Monday afternoon and we visit the Computer suite on a Tuesday afternoon. Homework is assigned on a Thursday afternoon and is handed in by the following Tuesday. Homework club is available every Tuesday should students require any help.

 

Our reading books are changed as needed during the afternoons or during our morning reading session, therefore it is very important we remember to bring our reading folders with us every day.

 

A small prize is awarded to us if we earn the most Class Dojo points during the term.

 

We are looking forward to a busy year in KS2!

Gwasanaeth Dosbarth

Class Assembly 

09/02/18 @ 09:15

Swnami Gwreiddiau

Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives

Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives  1 Cyngor Eco / Eco Committee
Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives  2 Criw Cymraeg
Ein Cynrychiolwyr / Our Representatives  3 Cyngor Ysgol / School Committee

Mathemateg Ymarferol / Practical Maths

Llongyfarchiadau i bawb! Presenoldeb 100% tymor diwethaf / 100% Attendance last term!

Llongyfarchiadau i bawb! Presenoldeb 100% tymor diwethaf / 100% Attendance last term! 1

Nadolig Llawen I Bawb!

Nadolig Llawen I Bawb! 1

Dathlu Llwyddiannau! Celebrating Success!

Dathlu Llwyddiannau! Celebrating Success!  1

Gwyddoniaeth - Y Corff / Science - The Body

Top