Menu
Home Page

Erasmus - Thinking Outside of The Box

PTA meet and greet

PTA meet and greet 1
PTA meet and greet 2
PTA meet and greet 3
PTA meet and greet 4
PTA meet and greet 5
PTA meet and greet 6
PTA meet and greet 7
PTA meet and greet 8

Murlun ar wal yr Ysgol - A mural on the school's wall

Murlun ar wal yr Ysgol - A mural on the school's wall 1

Prosiect Think Outside The Box. 

 

 

Treuliodd Mr Leigh a Mrs Todd wythnos yng Ngwlad Pwyl ar gyfer y prosiect Erasmus. Roedd cyfleoedd i arsylwi gwersi a dysgu sut mae athrawon Gwlad Pwyl yn addysgu Gwyddoniaeth trwy gemau. Roedd hefyd nifer o gyfleoedd i ddysgu am hanes Gwlad Pwyl. 

 

Mr Leigh and Mrs Todd spent a week in Poland taking part in the Erasmus project. There were a number of opportunities to observe good practice of teaching science through games. There were also opportunities to learn a lot about the history of the Country. 

Gwlad Pwyl

Gwlad Pwyl 1
Gwlad Pwyl 2
Gwlad Pwyl 3
Gwlad Pwyl 4
Gwlad Pwyl 5
Gwlad Pwyl 6
Gwlad Pwyl 7
Gwlad Pwyl 8
Gwlad Pwyl 9
Gwlad Pwyl 10
Gwlad Pwyl 11
Gwlad Pwyl 12
Gwlad Pwyl 13
Gwlad Pwyl 14
Gwlad Pwyl 15
Gwlad Pwyl 16
Gwlad Pwyl 17
Gwlad Pwyl 18
Top